Vilka trender dominerade inom e-post under 2016?

Av Noemi Gobel

2017-02-06

Vilka var de starkaste trenderna inom e-postmarknadsföring under 2016? Och vad kommer definiera 2017?

personalisering

 

Känner du till begreppet “the segment of one”? Detta blev ett av uttrycken som präglade branschen under 2016 och det blev den nya heliga graalen för de som marknadsför produkter till en bredare publik.

Segment of one, innebär i korthet att varje användare behandlas som ett eget unikt segment inom målgruppen. Begreppets etablering är ett tyldigt tecken på att personligt anpassad kommunikation har utvecklats till en nödvändighet inom digital marknadsföring. För e-postmarknadsförare betyder detta att segmenterade listor och triggade e-postmeddelanden baserade på beteende blir allt viktigare att bemästra.

Retargeting via e-post fick också ett uppsving under förra året. Faktum är att klick- och konverteringsfrekvensen i retargeting-mail är upp till 3-5% högre jämfört med display-retargeting.

Vad innebär detta för framtiden? Det är ingen vild gissning att personalisering kommer fortsätta att forma framtidens e-postmarknadsföring. Automatiseringen lär också öka i takt med att allt fler marknadsförare inser att de kan spara värdefull tid och energi.

 

Vi har sagt det förut men det tål att sägas igen: när det handlar om att planera, skriva och designa e-postmeddelanden måste mobilanpassning vara prio ett. Statistiken från våra egna servrar visar att antalet meddelanden som öppnas på en mobil enhet (56%) överstiger antalet öppnade meddelanden på desktop och laptop (43%).

Och eftersom att framtiden ser ut att bli ännu mer mobil gäller det att omvärdera såväl längden som komplexiteten i ett e-postmeddelande. Det räcker inte längre med att designen är responsiv och har ett mobilanpassat typsnitt: under året fick e-postmeddelanden med 50 till 125 ord bäst respons från läsarna. Detta innebär att många företag kommer behöva se över mängden text i deras nyhetsbrev.

 

Med Outlook som undantag har de stora e-postklienterna äntligen börjat anpassa sig efter nya designtrender inom e-post. Animationer är en av de starkaste trenderna från förra året, detta innebar att betyldigt fler GIF:ar och cinemagraphs landade i prenumeranternas inkorgar.

Hämta vår guide om e-postdesign för att lära mer om animationer och rörligt material i nyhetsbrevet

Förvänta dig att animationer kommer vara fortsatt populärt inom e-postdesign, men det kommer inte räcka att enbart använda animationer som en gimmick: de som konsumerar e-post vill interagera med innehållet på ett meningsfullt sätt. Därför måste animationen uppfylla ett tydligt syfte och ta läsaren vidare på den interaktiva upplevelsen från inkorg till landningssida.

 

Det går nästan inte längre att tala om e-postmarknadsföring utan att nämna ordet data. Den övergripande trenden med att koppla samman databaser för att fördjupa kunskapen om kunderna har påverkat alla delar av den digitala markandsföringen. Förra året handlade framförallt om använding av kontextuell data (exempelvis mottagarens plats eller enhet) och den trenden lär fortsätta under 2017. Skillnaden är att vi kommer se ett större fokus på användning av data i realtid.

Lite längre fram kommer vi även se exempel på e-postmarknadsföring som drivs av chatbottar och AI. Dessutom kommer hantering av personuppgifter och datalagring bli än mer aktuellt i samband med införandet av GDPR. 

Vill personalisera innehållet med hjälp av data? Hämta vår guide och ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns!

tech dominerar

 

Tekniken och dess utveckling är numera en viktig del av företagens marknadskommunikation. Faktum är att samtliga trender baseras på just detta. Integrationer dominerade 2016 på detta område och detta kommer fortsätta så länge marknadsförarna hittar nya innovativa sätt att integrera datakällor (som till exempel e-post).

Influenserna från tech-världen skapar en ny värld av spännande möjligheter: stöd för video med HTML5, automatisk segmentering av prenumeranter och e-postmeddelanden med interaktiva gränssnitt. Dessa fenomen har diskuterats under en längre tid, men frågan är om tekniken inte är på väg att komma ikapp under 2017!