Fem saker du bör känna till om leadsgenerering under 2016

Av APSIS

2016-01-12

Var ett av dina nyårslöften att skapa fler leads för ditt företag? Vi trodde väl det. Det är anledningen till att vi har bett APSIS Lead-experten Wilhelm Sahlberg att avslöja några branschhemligheter för dig.

5 things to know about lead generation, with fireworks!

 

Vad är det viktigaste företag bör ändra i sin leadsgenereingsprocess i år? 

Börja med att se över dina kunders inköpsprocess, istället för din egen säljprocess. Säljarens roll har förändrats en hel del på senare tid: kunder behöver inte kontakta en säljare för att få information om produkter, eftersom de kan hitta det de behöver veta på nätet. Genom att vara smart och arbeta med en ny typ av leadsgenerering – som sätter kunden i fokus istället för ditt företag – kan du agera på högkvalitativa leads när tidpunkten är rätt och din kund faktiskt söker efter produkten/tjänsten som du tillhandahåller. Se det som att du håller kunden i handen medan de genomför köpet; mindre säljfokuserat och mer servicekänsla.

Vad är den viktigaste delen vid skapandet av en leadshanteringskampanj? 

Börja småskaligt och växla sedan upp kampanjen över tid. Möjligheterna med leadshantering kan ibland kännas överväldigande, så om du skapar en kampanj som är för komplex kommer också resultatet bli svårare att mäta. Om du istället skalar ned dina planer och börjar lite mindre kommer du att kunna se effekterna av din kampanj tydligare och det blir också enklare för dig att växla upp din kampanj utan att förlora överblicken.

Bör sälj- och marknadsavdelningarna verkligen arbeta närmare varandra i framtiden?

Absolut! I dag är det ofta marknadsavdelningarna som ger säljteamen leads genom sitt arbete med företagets webbsidor, skapar värdefullt innehåll osv. Saken är den att vi har sett att säljarna ofta avvisar dessa leads eftersom de anser att de inte är tillräckligt bra. Ett tätare samarbete mellan marknad och sälj kommer leda till att marknadsteamet får bättre kunskaper om sin målgrupp och skapar innehåll som är bättre anpassade för den; säljavdelningen å andra sidan, kommer att få en fördjupad förståelse för marknadsavdelningen sätt att arbeta med leadsgenerering och får på så sätt fler insikter i deras urvalsprocess.

På vilket sätt skiljer sig APSIS Lead från Google Analytics? Mäter inte båda två webbplatstrafiken och annan data?

Se det så här: Google Analytics är ett utmärkt verktyg när du vill få en översikt på statistiken för din webbplats (som antal besökare, tiden som besökaren har stannat på din sajt osv.). APSIS Lead fokuserar på det som döljer sig bakom siffrorna. Det är ett verktyg som marknads- och säljavdelningarna kan använda sig av för att få information om företag och individer som besöker din webbplats och vad de gör när de är där. Eftersom all webbplatstrafik inte är relevant är den viktigaste funktionen i APSIS Lead att det automatiskt väljer de besökare som har gjort ett intressant beteende och skickar dessa till säljavdelningen, medan de besökare som ännu inte nått dit kan bevakas till dess att de återvänder igen. På det här sättet kan marknads- och säljteamen fokusera på den lägst hängande frukten och hålla ett öga på övriga prospekt tills de besöker webbplatsen igen, låt säga om två veckor.

Vilka förändringar i leadsgenereringen kommer vi att få se under året?

På senare tid har vi sett att fler och fler företag intresserar sig allt mer för den här typen av nya leadsgenereringsverktyg. Om vi tittar på 2016 så tror jag att det blir ett år då företagen äntligen inser att deras gamla metoder för att generera leads inte räcker till. Du måste möta kunden i rätt fas i inköpsprocessen, istället för att stirra dig blind på din egen försäljningsökning.

Wilhelm Sahlberg, APSIS

Wilhelm Sahlberg är Onboarding Manager på APSIS och har flera års erfarenhet av B2B-försäljning och leadsgenerering. Om du vill fråga honom något du direkt, når du honom på wilhelm.sahlberg@apsis.com.