APSIS Pro för SuperOffice


APSIS Pro SuperOffice är en enkel, men väldigt kraftfull integration som sparar tid och resurser. Upptäck fördelarna med att integrera ditt CRM med vår lösning för e-postmarknadsföring.

Integrera försäljning och marknadsföring


Att integrera dina försäljning- och marknadsföring i SuperOffice med din e-postmarknadsföring i APSIS på är ett naturligt steg. Lägg till dina kontakter i SuperOffice till dina mottagarlistor i APSIS och få direkt respons i SuperOffice via automatisk synkronisering. Relevant feedback från din e-postkampanj, så som felaktiga adresser eller avregistreringar, presenteras direkt i SuperOffice under det aktuella företagskortet.

Förenklade och förbättrade arbetsflöden


Funktionerna i vår integration med SuperOffice förkortar och förenklar dina arbetsflöden. Föreställ dig möjligheterna som öppnar sig om du kan få tillgång till rapporterna från dina e-postkampanjer för alla företag och kontaktpersoner i SuperOffice. Med vår integration blir informationen lättåtkomlig med hjälp av sökfunktionen, dessutom kan du göra urval som är baserade på responsen från APSIS Pro. Din data är alltid nära till hands så att du har förutsättningar att skapa mer relevanta segment och bättre kampanjer. Att ha din data utspridd på flera plattformar är snart ett minne blott.

Funktioner i APSIS Pro for SuperOffice:


  • Sammanför Selections i SuperOffice med mottagarlistorna i APSIS och lägga till kontaktpersoner från SuperOffice till dina listor i APSIS.
  • Se den historiska responsen från dina kampanjer för varje företag och kontaktperson i SuperOffice.
  • Använda sökverktyget för att skapa Selections i SuperOffice som baseras på responsen från APSIS Pro.
  • Få information i SuperOffice när en e-postadress har studsat.