APSIS Pro för Salesforce


Att integrera APSIS Pro med Salesforce ger dig helt nya marknadsförings- och försäljningsmöjligheter. Denna integrering gör det smidigare, mer effektivt och mer värdefullt att använda Salesforce i kombination med APSIS Pro.

Bevaka dina e-postkampanjer


För att planera en segmenterad och personlig kampanj måste du ha tillgång till information så som opt-ins, studsar och annan information om dina mottagare. Det är därför vår integrering mellan Salesforce och APSIS ger dig tillgång till all data med en gemensam inloggning. Din data presenteras i den CRM-miljö som du redan använder för att hantera dina kundrelationer. Välj mellan automatisk (triggad) eller manuell datasynkronisering för att få bättre överblick över resultaten av dina e-postkampanjer. Oavsett om du väljer en manuell eller automatisk synkronisering kommer din försäljning och marknadsföring dra nytta av en ökad effektivitet.

Skapa effektivare arbetsflöden


Välj mellan tilläggsfunktioner så som kontinuerligt stöd för kraftfull data-mapping, automatisk uppdatering av APSIS kontakter i Salesforce eller förena APSIS och Salesforce analysverktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde ännu mer. Med dessa verktyg slipper din marknadsavdelning göra tidsödande manuella arbetsuppgifter. Föreställ dig hur många timmar du sparar och hur mycket energi som blir över till din kärnverksamhet!