Personalisera med profiler

Profiler låter dig skapa personliga upplevelser för varje kund och prospekt. I alla marknadsföringskanaler. 

Varför kundprofiler?

Kundprofiler tar din personalisering ett steg längre. Inte nog med att du kan anpassa innehållet på din hemsida baserat på besökarnas aktivitet, med profilbaserad-marknadsföring kan du använda data från alla marknadsföringskanaler och förbättra upplevelsen för varje unik besökare. Använd data från offline-källor och primära datakällor så som CRM-data samt tredjepartsdata. Genom att dra nytta av information från alla marknadsföringskanaler kan du skapa en fullständig och dynamisk kundprofil.  

Hur mycket kan du personalisera?

APSIS Profile Cloud låter dig anpassa innehållet på din hemsida i realtid. Du kan välja precis vilka bilder, sektioner och menyer som ska visas för varje unik besökare. Och dessutom kan du skapa pop-ups med personaliserat och riktat innehåll.

Se hur Arla personaliserade sin hemsida

Varför nöja sig där?

Våra kunder använder APSIS Profile Cloud för mer än webb-personalisering. De flesta utnyttjar data från kundprofilerna för att skapa anpassade kampanjer via e-post. Profiler kan också stärka relevansen i dina display-annonser genom att automatiskt rikta annonserna mot dina mest värdefulla kunder. 

Vill du veta mer om personalisering?

Fler konverteringar > Bättre kundupplevelser > Högre kundvärde

Vill du veta mer om personalisering?

© APSIS International AB. Med ensamrätt.