Personuppgifter: En snabbkurs för marknadsförare


Det viktigaste du som marknadsförare behöver veta när det gäller behandling av personuppgifter mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). 

En persons data = en persons rättighet


EU:s nya dataskyddsförordning innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. Men vad innebär dessa förändringar för dig som marknadsförare? För att efterleva de nya reglerna måste du veta vad du får (och inte får) göra med dina insamlade personuppgifter. Därför har vi låtit vår bolagsjurist Anders Hilmansson ge svar på de mest brinnande frågorna som rör följande: 

  • Vad är personuppgifter?
  • Vem tillhör personupgifterna (i en marknadsförings-kontext)?
  • Vad är GDPR:s grundprinciper?
  • Vad utgör laglig databehandling?
  • Varför större transparens är avgörande?
  • Vad gäller för dataöverföring utanför EU/EEA (t.ex. USA)?