survey view

Maximera dina enkäter


Att bygga enkla, men samtidigt effektiva, enkäter kräver ett öga för detaljer. APSIS One Survey Tool gör att du kan agera på beteenden och justera dina frågeformulär för att maximera sannolikheten att du får den information du behöver.

De 3 främsta fördelarna


Lätt att anpassa till din målgrupp


Garantera effektiva resultat genom att skapa din enkät och anpassa den till din målgrupp.

Ändlösa kombinationer för att skräddarsy upplevelsen


Skapa en enhetlig upplevelse genom att anpassa den ändlösa kombinationen av kryssrutor, menyer och textfält till din grafiska identitet.

Spåra för att möjliggöra relevans i realtid


Spårning i realtid gör att du kan anpassa och rikta dina enkäter utifrån de senaste svaren från dina respondenter.

two surveys

Ytterst anpassningsbara enkäter


Kryssrutor, menyer och textfält: skapa enkäter som uppfyller dina behov. Samla in kvantitativ svarsdata och följ upp med öppna frågor för att fånga respondenternas känslor.

survey done by truckland

Skräddarsy till din grafiska profil


Anpassa dina enkäter till din egen grafiska identitet för att skapa en god kundupplevelse.

view of powered surveys flow

Enkäter drivna av beteende


Anpassa och rikta dina enkäter utifrån de senaste svaren från dina respondenter. Detta gör det möjligt att antigen omedelbart följa upp eller invänta att Survey Tool sammanfattar alla handlingar efter en viss tidpunkt.