Våra viktigaste ord


Vi följer dessa regler i alla våra digitala marknadsaktiviteter för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen. Vi hoppas att du delar vårt sätt att se på detta.

APSIS anti-spam-policy*


APSIS har skapats av personer som anser att e-postmarknadsföring måste göras med mottagarens samtycke för att den ska vara effektiv. Vi anser att personer som inte har gett sitt godkännande till att få e-postutskick är oetiskt.

Läs vår policy i dess helhet

Sekretesspolicy


APSIS International AB och dess koncernbolag respekterar din rätt till privatliv och vi tar våra lagstadgade skyldigheter på allvar. Vi strävar efter att alltid vara öppna med hur vi använder din information. Hur vi samlar in, använder och lagrar, dina uppgifter.

Läs vår policy i dess helhet