Big Data kräver kraftull analys

Analysprogram genererar insikter. APSIS Profile Cloud Analytics genererar rätt beslut. 

Vässa din analys

Verktyg för webbanalys ger dig insikter om vad som händer på din hemsida, hur dina kunder navigerar samt var du bör lägga ditt fokus för att optimera användarnas upplevelse.

APSIS Profile Cloud Analytics samlar och anpassar all kunddata kring en fullständig profil. Det ger dig möjlighet att standardisera alla data som du har och presenterar den på ett överskådligt sätt som ger dig en detaljerad bild av kunden i realtid. 

Marknadsföring som sparar tid

Använd APSIS Profile Cloud Analytics för att välja rätt marknadsföringsinsats för varje kund och varje prospekt. Istället för att vänta på att dina nyskapade segment ska fyllas med data, kan du använda historisk data för att förfina dina kampanjer och skapa bättre resultat. 

Och dessutom...

... kan du skicka data till verktyg för webbanalys (t.ex. Google Analytics) eller andra datasystem med hjälp av en SQL-koppling.

• Begära information från databasen i realtid
 
• Ansluta olika BI-verktyg för att begära och visualisera data
 
• Lägga till nya data, utan att förändra datastrukturen 
 
• Skapa segment för att förbätta din personalisering
 
• Optimera din koppling till Amazon Redshift
 

Bättre analys > Bättre insikter > Bättre beslut

Nyfiken? Vi kan berätta mer.

© APSIS International AB. Med ensamrätt.