E-commerce Calculator

Prova vår kalkylator och räkna ut hur övergivna varukorgar påverkar din e-handel.

Gör så här

1. Ange din genomsnittliga försäljning per månad

2. Beräkna hur många procent som överger varukorgen

3. Beräkna hur många kunder du kan vinna tillbaka

*Beräkningarna om övergivna varukorgar är baserade på vår rapport om den svenska e-handeln. 

.

© APSIS International AB. Med ensamrätt.