Hur man skapar GIF animationer


Vi diskuterar fördelarna med att använda animerade GIF-animationer i dina nyhetsbrev, sedan går vi igenom två metoder för hur du själv kan skapa GIF-animationer.

More from Our Helpful Content