Hur kan en integration göra dina utskick mer relevanta


Dagens marknadsföringsaktiviteter kräver korrekt och uppdaterad data för att leverera relevant innehåll till mer krävande mottagare. Hur ser man till att leverera rätt information vid rätt tidpunkt? Vi diskuterar fördelarna med att integrera sitt CRM med en e-postmarknadsföringsplattform.

More from Our Helpful Content