WWF


"E-post stärker engagemanget i vår målgrupp."

WWF i Finland är ett av landets största och mest ansedda miljöorganisationer. Organisationens internationella nätverk är aktivt i mer än 100 länder och de har över 5 miljoner anhängare världen över. Deras målsättning är att stoppa miljöförstöring och bygga en hållbar framtid där människa och natur lever i balans.

Bear in the forrest

Utmaning


WWF:s bidragsgivare strävar efter att skydda hotade djurarter och deras miljö. I takt med att konkurrensen mellan olika välgörenhetsorganisationer blivit hårdare har engagemang börjat spela en allt viktigare roll. Därför ville WWF Finland utveckla en engagerande kanal som kunde visa målgruppen varför deras stöd är nödvändigt. 

Resultat

WWF Finland började använda APSIS som en del av deras kommunikation med såväl privata bidragsgivare som företag och andra intressenter. I dag kan flera avdelningar inom WWF Finland använda APSIS på ett mångsidigt sätt.

Lösning


"Vi började använda APSIS för att kommunicera mer regelbundet och konsekvent med bidragsgivare och andra intressenter. Att ha e-post som en del av vår kommunikation bidrar avsevärt till att engagera vår målgrupp ", säger Tarja Hakala, Fundraising Director på WWF i Finland. Att engagera befintliga bidragsgivare är särskilt viktigt eftersom att detta är mer lönsamt jämfört med att värva nya. "I våra nyhetsbrev får vi möjlighet att berätta mer om vad vi har åstadkommit, våra framsteg och andra aktuella händelser. Vi tror att kommunikation är nyckeln för att få bidragsgivare att fortsätta att stötta vår organisation." fortsätter Tarja Hakala.

"Våra privata bidragsgivare har kunnat stötta vår organisation i cirka 20 år nu, vi ville skapa samma möjligheter för företag som vill hjälpa oss", säger Leena Oiva som ansvarar för utveckling av samarbeten med företag på WWF.

WWF Finland anser att samarbetet med APSIS fungerat smidigt, särskilt när det gäller teknisk support på det lokala språket (finska). "APSIS är ett intuitivt verktyg och rapporterna är användbara för att följa upp reslutatet av kampanjerna", säger Leena Oiva. 

WWF håller på att sätta igång med triggade meddelanden för att automatisera deras marknadsföring. "Betydelsen av e-post har ökat på grund av möjligheten att skapa engagemang. Vi vill också att våra e-postmeddelanden ska vara mer responsiva, så att våra bidragsgivare kan få en smidig upplevelse oavsett kanal och enhet. Vi ser också fram emot att komma igång med automatiserade meddelanden, avslutar Leena Oiva och Tarja Hakala. 

 

Nyfiken på e-postmarknadsföring?