"Vi stärkte varumärket med APSIS."


Venstres kärnverksamhet är politiskt arbete, med stabilt och högt väljarstöd som mål. En tydlig utmaning för Venstre är att produkten, det vill säga politiken, ska kommuniceras ut på en svårnavigerad offentlig arena. Venstre måste kommunicera sitt budskap till en mängd aktörer, inte sällan i konkurrens andra partier och meningsmotståndare.

En mer handfast utmaning är att deras e-postlista består av både medlemmar, sympatisörer och intressegrupper. E-postutskicken växlar därför mellan att vara riktade både externt och internt. Venstre tillämpar en flexibel kommunikationsplan som dels riktar e-postutskicken till partiets medlemmar och dels externt i form av information om politiska ämnen. Dessutom måste Venstre förhålla sig till att politiska frågor ofta är en färskvara med kort livslängd. Med detta i beräkningen, har Venstre som mål att deras e-postutskick ska vara en kanal för att informera om politiska framsteg och marknadsföra interna evenemang. 

+ 1 000


Prenumeranter

+10%


Öppningsfrekvens

+6%


Klickfrekvens

 händer skriver på en bärbar dator

Utmaning


  • Öka storleken på e-postlistan
  • Stärka Venstre som varumärke
  • Öka antalet betalande prenumeranter
  • Informera (om politiska framsteg, evenemang och överenskommelser)
  • Aktivera mottagarna (kurser, möten, evenemang, med mera)

Lösning

Venstre sökte efter ett e-postverktyg som är enkelt att använda och som ger ett professionellt och stilrent intryck. De var även beroende av att programvaran skulle vara kompatibel med den egna webbplatsen och deras befintliga medlemsregister. Venstre upplevde att det fanns begränsningar i den programvara som tidigare användes för utskick av nyhetsbrevet. För att genomföra ett kvalitetslyft, speciellt för de personligt anpassade utskicken, krävdes en ny programvara.

I valet av APSIS var möjligheten att skapa en medlemsanpassad och användarvänlig mall med hög kvalitet samt tillgången till personlig uppföljning med en kontaktperson i Oslo avgörande för Venstre. Möjligheten att segmentera på modulnivå var också en avgörande aspekt som Venstre gladde sig särskilt åt att se effekten av.

Sättet som Venstre och andra politiska organisationer arbetar på kräver att deras samarbetspartners är både effektiva och tålmodiga. APSIS kunde möta Venstres krav.

Resultat


Efter samarbetet med APSIS har Venstres nyhetsbrev blivit enklare och mer överskådliga, visuellt mer tilltalande och betydligt mer funktionella.

Venstre har ökat öppningsfrekvensen med cirka 10 % och klickfrekvensen med cirka 6 % sedan de började använda APSIS verktyg. I de utskick där Venstre konsulterat APSIS för råd om innehåll och utformning har öppnings- och klickfrekvensen i genomsnitt varit ännu högre.

Utan varje sig annonsering eller kampanjer har Venstre ökat antalet prenumeranter med närmare 1 000 personer. Ökningen har ägt rum trots att Venstre under samma tidsperiod rensat e-postlistorna från inkorrekta och inaktuella e-postadresser, detta har i sin tur skapat bättre kvalitet på listorna.

Inbetalningsprocenten ökade markant för det första kvartalet på grund av införandet av en ”call to action-knapp” som uppmanade medlemmarna att betala avgiften. Venstre har noterat en positiv förändring för klickprocenten på knappen och även noterat en ökning av de faktiska inbetalningarna under det första kvartalet.

En segmentering av call to action-knapparna skapade ett mycket lyckat utfall i form av fler medlemmar såväl som inbetalningar.

Venstre har haft stora framgångar med de nyhetsbrev som uppmanar medlemmarna att donera pengar. Den klart största andelen donationer kan spåras till tidpunkten efter att uppmaningarna skickades ut via APSIS nyhetsbrev.

Överlag har samtliga funktioner som levererats av APSIS, inkluderat bild-/textfunktioner, segmentering och rapporter genererat mycket goda resultat. Venstre arbetar nu med att implementera en integrering mellan deras medlemsregister och APSIS.

Nyfiken på APSIS?