Thomas Cook customer story

Omnikanalstrategi och beteendedata gav ökat försäljningsresultat


Thomas Cook ville öka  sin försäljning inför sommarsäsongen. För att uppnå sina mål valde de att implementera en omnikanalstrategi med kundprofiler med hjälp av APSIS Profile Cloud.  Genom att samla in värdefull kunddata oavsett kundkontaktyta kunde Thomas Cook skicka  relevant innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt. Resultatet? En förhöjd kundupplevelse och ökad försäljning.

Customer profiles


Thomas Cook ville öka  sin försäljning inför sommarsäsongen. För att uppnå sina mål valde de att implementera en omnikanalstrategi med kundprofiler med hjälp av APSIS Profile Cloud. 

Genom att samla in värdefull kunddata oavsett kundkontaktyta kunde Thomas Cook skicka  relevant innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt.

Resultatet? En förhöjd kundupplevelse och ökad försäljning.

In sessions

ökning i sessioner med Travel Search

NET SALES PAX

högre nettoomsättning per passagerare (PAX)

 

sessions

fler sessioner med TravelQuote

Vill du veta mer om Thomas Cooks datadrivna framgång?