Så blir Sunfleet personligare med Marketing Automation


Sunfleet är ledande inom “On demand access” av bilar till företag och privatpersoner. Företagets kunder har i dagsläget tillgång till 1500 bilar på 50 orter i Sverige. Sunfleets marknadschef, Sandra Ryberg berättar att marknadsavdelningen arbetar med många typer av digital kommunikation för att sprida varumärket och ge medlemmarna relevant information.

Sunfleet

Skräddarsydd lösning


Utmaning

– Den största utmaningen för oss är att hinna med, säger Sandra Ryberg och berättar vidare att bilen är en central del av livet för deras målgrupp. Medlemmarna hos Sunfleet har högt ställda förväntningar på kundupplevelsen, därför är det hög prioritet för Sandra Ryberg och marknadsteamet att leverera relevant information som underlättar för kunderna.

APSIS Blog: What can bounces do for our business?

Lösning


Tillsammans med APSIS digitala experter har Sunfleet implementerat en skräddarsydd lösning för automatisering av mejlen som går ut under de olika stegen av kundresan.

– Vi arbetar sedan tidigare med automatiserade mejl genom vårt bokningssystem. Men vi behövde jobba ännu mer specifikt och riktat för att nå våra nya medlemmar med hjälp av ett välkomst-flöde.

Sunfleet customer case

Resultat


Sandra Ryberg lyfter fram värdet av att arbeta mer proaktivt, något som har blivit möjligt med hjälp av statistiken från APSIS verktyg. Nu kan Sunfleet se vilka som öppnat och klickat på mejlen och därmed vara trygg med att kunden tagit del av informationen.

Som ett led i att effektivisera arbetet har Sunfleet tillsammans med APSIS tagit fram automatiserade mejl som underlättar värvningen av nya kunder. Med hjälp av APSIS formulär och verktyg för marketing automation kan potentiella kunder ta del av anpassade budskap från Sunfleet:

– Tanken med att använda marketing automation är att bygga upp ett flöde redan innan man blir kund. Vi vill göra det lättare att ansluta till oss och använda vår tjänst. Formulären gör så att vi kan bearbeta leads via mejlflöden.

Med hjälp av APSIS lösningar för marketing automation kan Sandra Ryberg lägga ännu mer tid och kraft på att leverera en god upplevelse för kunden:

– Arbetet går av sig själv. Vi kan jobba mer metodiskt med det som måste göras manuellt. Det frigör väldigt mycket tid.

Enligt Sandra Ryberg har också deras strategi för att personalisera budskapet gett utslag i statistiken i form högre öppningsgrad och bokningsfrekvens.

– Vi ökar hela tiden både nyttjandegrad och antal medlemmar och det beror såklart på flera olika anledningar men jag är övertygad om att APSIS och de lösningar som vi använder har en stor del i vår tillväxt, avslutar Sandra Ryberg.

Vill du uppnå samma resultat som Sunfleet?