APSIS Lead ökade försäljningen och skapade fler leads

Otaverkko

Det finska IT-företaget Otaverkko erbjuder heltäckande teknisk kompetens och anpassade lösningar som säkerställer funktionalitet, god användbarhet och informationssäkerhet i kundernas IT-miljöer.

Utmaning

Otaverkko ville växa med bibehållen lönsamhet. De ville öka sin försäljning och få in nya kunder genom att främst rikta sig mot de kunder som är intresserade av företagets produkter.

”Genom att kunna kontakta kunderna vid exakt rätt tidpunkt kunde vi snabbt se resultat. Vi kunde boka in betydligt fler säljmöten än tidigare och nå ut till kunder som vi annars kanske skulle ha missat.”

– Fredrik Slotte, försäljningschef på Otaverkko

Lösning

Otaverkko använde redan APSIS Pro för att följa upp och analysera informationsflödet i sina nyhetsbrev. För att kunna följa upp de kunder som via hemsidan visat intresse för företagets tjänster valde Ottaverko att lägga till B2B-lösningen APSIS Lead.

Produkter: / Pro / Lead

Resultat

"APSIS Lead ger oss värdefull information om de företag som har besökt vår webbplats och vilka tjänster som har intresserat dem. Försäljningen ökade enormt eftersom våra säljare kunde kontakta de kunder som redan visat intresse för våra lösningar. Vår arbetsbelastning minskade rejält som en följd av detta”, säger försäljningschef Fredrik Slotte. Funktioner som automatiserade rapporter visade sig vara särskilt användbara. ”Tack vare APSIS Lead-rapporten är det enkelt att filtrera fram de kunder som har besökt vår webbplats mer än en gång”, säger Slotte.

Att Otaverkko redan använde APSIS Pro för att rikta besökare till webbplatsen spelade också en viktig roll för företagets framgångar. ”APSIS Lead gav oss information om när en kund kom till vår webbplats via vårt nyhetsbrev. Det gjorde att vi kunde spara kundens e-postadress och ta kontakt med dem direkt”, sammanfattar Slotte.

 

Vill du titta närmare på APSIS Lead?

© APSIS International AB. Med ensamrätt.