"Ett system du kan lita på, vecka efter vecka"

Matkapojat Oy

Matkapojat Oy är den största aktören inom kryssningar och temaresor på den finska marknaden. Varje år bokar mer än 500 000 passagerare sin kryssningsresa via Matkapojat Oy, en stor del av kommunikationen med kunderna hanteras genom e-postmarknadsföring i form av kontinuerliga nyhetsbrev och specialerbjudanden.

Utmaning

Resebranschen är ett typexempel på en industri som blir allt mer digitaliserad. Därför behövde Matkapojat Oy en kostnadseffektiv lösning för att göra marknadsföringsaktiviteter via deras digitala plattformar. Matkapojat Oy hade tidigare upplevt problem och brister med den programvara som användes för e-postmarknadsföring. För att klara av den tuffa konkurrensen inom resebranschen var de i behov av ett pålitligt system som klarar av regelbundna utskick till ett stort antal mottagare. 

"APSIS Pro var det naturliga alternativet för oss eftersom det är så tillförlitligt och lätt att använda. Vi behöver ett tillförlitligt system till våra regelbundna utskick med nyhetsbrevet såväl som våra säsongsbetonade erbjudanden och kampanjer." 
- Timo Keinonen, ICT manager, Matkapojat Oy

Lösning

För att hantera regelbundna utskick till stora mottagarlistor valde Matkapojat Oy att implementera lösningen APSIS Pro. Denna lösning lämpade sig också väl för deras behov av att skapa anpassade utskick till olika segment i kunddatabasen.

Produkter: / Pro

Resultat

Sedan införandet av APSIS Pro har Matkapojat Oy uppnått en tiofaldig ökning i företagets försäljning på nätet. Nyhetsbrevet har spelat en avgörande roll i den ökade försäljningen, inte minst eftersom det har varit en viktig källa till att dra trafik till företagets nya webbplats och nätbutik. Med hjälp av nyhetsutskicken har det blivit enklare att anpassa kommunikationen till olika kundsegment.

"APSIS Pro var det naturliga alternativet för oss eftersom det är så tillförlitligt och lätt att använda. Vi behöver ett tillförlitligt system till våra regelbundna utskick med nyhetsbrevet såväl som våra säsongsbetonade erbjudanden och kampanjer. Vi har aldrig haft några problem med APSIS, och vi har känt oss trygga med att det levererar vecka efter vecka, även om vår e-postlista är mycket omfattande ", berättar Matkapojat Oy: s Timo Keinonen.

Med APSIS Pro kan Matkapojat nå ut till hundratusentals kunder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Att boka en kryssning är något som kunderna gör mer sällan, men med hjälp av regelbundna nyhetsbrev påminns Matkapojats kunder om vilka erbjudanden som företaget tillhandahåller. På detta sätt byggs ett större medvetande för varumärket.

"Konkurrensen idag är tuff och därför måste kunderna komma ihåg oss så att de återvänder nästa gång de bokar en resa. Det är viktigt för oss att skapa kommunikation som är meningsfull för våra kunder eftersom det ger oss affärer på lång sikt. Vi skriver våra nyhetsbrev själva men vid behov får vi snabba råd från vår kontaktperson på APSIS. ", berättar Timo Keinonen.

Vill du veta mer om APSIS Pro?

© APSIS International AB. Med ensamrätt.