“Våra nyhetsbrev driver trafik till vår hemsida”


Långvik är ett kongress- och spahotell som är beläget i finska Kirkkonummi sedan 2010. Hotellet driver egen restaurang och erbjuder besökarna mötes- och konferenslokaler samt upplevelser inom skönhet och hälsa. Den största delen av deras marknadsföring görs via digitala kanaler. Betydelsen av dessa marknadsinsatser blir allt viktigare och viktigare för Långvik.

Langvik customer case

Utmaning


Som aktör inom rese- och wellnessbranschen är Långvik beroende av marknadsföring som skapar starka relationer med kunderna. Via deras nyhetsbrev ville Långvik nå ut till både företag och privatpersoner med produkterbjudanden, nyheter, events och tävlingar. Den digitala marknadsföringen spelade en särskilt viktig roll för att se till att hotellet får in bokningar under hela året och inte bara under högsäsongen. För att nå detta mål ville Långvik driva mer trafik till hemsidan. 

“När APSIS tog kontakt med oss insåg vi att deras system kunde förse oss med de verktyg som vi behövde för att möta våra utmaningar. Det vill säga, ett enkelt sätt att hantera vår e-postmarkadsföring under hela året och på så vis driva mer trafik till hemsidan.”
-Kati Stenbäck,  Marknadschef, Långvik.

Langvik customer case eventplanning

Lösning


Vi rekommenderade APSIS verktyg till Långvik eftersom vi såg att det fanns ett behov av en plattform med ett flexibelt och enkelt gränssnitt som kunde stödja en rad olika kommunikationsinsatser – och för att centralisera och förenkla deras marknadsföring och hantering av events. 

Resultat


“Sedan vi bytte till APSIS har vi haft väldigt positiva upplevelser. Verktygen är väldigt lätta att använda, även om vi bara är två personer i vårt team kan vi hantera alla e-postutskick själva”, säger Stenbäck.

Efter implementeringen av APSIS kunde Långvik skicka ut sina nyhetsbrev oftare och till större volymer. Genom att analysera trafiken till hemsidan kunde Långvik se att en tredjedel av trafiken till hemsidan genererades från de nya nyhetsbreven.

Med hjälp av APSIS Event tool blev också deras hantering och marknadsföring av event betydligt lättare att genomföra: “Vi värdesätter flexibiliteten i APSIS verktyg, i framtiden kommer vi lägga till fler tjänster från APSIS för att utveckla vår digitala marknadsföring ännu mer, detta område blir mer relevant för varje dag som går,” berättar Stenbäck.

Långvik deltar regelbundet i APSIS egna event och utbildningstillfällen för att hämta inspiration och kunskap.

“Utbildningarna och frukostseminarierna riktar sig till människor som varje dag arbetar med frågor inom marknadsföring. Vid dessa tillfällen får vi idéer till hur vi kan vårda våra mottagarlistor och upprätthålla kontinuerliga utskick. Detta är väldigt värdefullt för oss!” berättar Stenbäck.

Vill du veta mer om APSIS produkter?