"APSIS Lead är verkligen fantastiskt!”


Expense är en ny, användarvänlig, lösning från Dicom som möjliggör effektiv hantering av kreditkort, fakturor, kvitton och reseräkningar. 

Hands typin on keyboard, mobile phone and yellow watch on desk.

Utmaning


En av de största utmaningarna för Dicom var att få Expense småskaliga säljarteam att fokusera sina insatser på rätt prospekt. Dicom hade identifierat en stor skara potentiella kunder för Expense, därför var det extra viktigt att säljarna hade så mycket information som möjligt om prospektens intressen och behov. 

 ”Med APSIS Lead blev det lättare för våra säljare att strukturera sin tid. Det är användarvänligt, enkelt och det får oss att växa – APSIS Lead är fantastiskt!”
- Emelie Löthman, marknadsansvarig, Expense

People overlooking strategy documents

Lösning 


Dicom använde APSIS Lead för att i realtid få detaljerad statistik och förståelse för trafiken på Expense hemsida, dessa insikter kunde sedan appliceras på varje enskild besökare. Med hjälp av de skräddarsydda filtren i APSIS Lead kunde Expense kartlägga de nya prospektens beteendemönster, behov och intressen. Denna information genererade högkvalitativa prospekt till Expense säljarteam som därmed kunde ägna sin tid på att bearbeta relevanta prospekt vid rätt tidpunkt. 

Resultat


”APSIS Lead har blivit en naturlig del av våra säljrutiner. Med APSIS Lead är det enkelt att värdera och skicka vidare våra leads till säljaren som sköter uppföljningsarbetet. Vi har nu full kontroll över de leads som hemsidan faktiskt genererar” säger Emelie Löthman, marknadsansvarig på Expense. ”Det bästa av allt är att vi kan ligga steget före våra konkurrenter och arbeta mot våra viktigaste potentiella kunder. APSIS Lead är verkligen fantastiskt!” 

Vill du veta mer om APSIS Lead?