"APSIS Pro aktiverade våra kunder!"


Draftit hjälper företag att ligga steget före genom att sammanfatta och sätta juridiken i sitt sammanhang med hjälp av smarta webbverktyg. Draftit erbjuder sina kunder en online-plattform och supporttjänster som rör svensk lagstiftning på områden som HR och utbildning. Jonas Eriksson, marknadschef på Draftit: ”Vi vill vara proaktiva och verkligen hjälpa våra kunder genom att visa dem vilka möjligheter som vår plattform kan erbjuda.”

Woman holding phone email

Utmaning


Draftit ville omvandla sina inaktiva kunder till aktiva kunder och öka försäljningen på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt ville de engagera prenumeranterna och erbjuda dem mervärden regelbundet.

”E-post var det logiska valet för oss eftersom vi snabbt måste kunna komma i kontakt med tusentals kunder. Ett krav var att det skulle vara enkelt och kostnadseffektivt att skicka riktade meddelanden till var och en av våra kunder.”
– Jonas Eriksson, marknadschef på Draftit.

Lösning

Draftit började använda APSIS och gjorde en APSIS-integrering till deras CRM-plattform (Microsoft Dynamics). Med hjälp av APSIS började Draftit kontakta enskilda kunder direkt och regelbundet. Produktcheferna analyserade sedan sina data för att definiera hur kommunikationen skulle utformas i övriga kanaler.

Resultat

"Vår e-postkampanj har fått ett enormt genomslag. Inte nog med att vår försäljning ökade med flera hundra tusen kronor för ett av kampanjstegen, vi lyckades även sänka kundbortfallet med 88 %. Vi har räknat ut att kampanjen har gett en avkastning på investeringen på 1 200 %, säger Jonas Eriksson. Kampanjen resulterade även i att Draftit kunde använda e-post för att hjälpa kunderna att upptäcka de mervärden som de får genom att använda Draftits plattform.

 

Upptäck fördelarna med APSIS