Så förmedlar BDO sin spetskompetens till din inkorg

Texter om skattelagstiftning, moms och revision är i regel inte särskilt spännande läsning. Så för att skapa engagemang och bygga förtroende inom redovisningsbranschen måste du därför segmentera ditt budskap till precis rätt målgrupp.
Detta är ofta lättare sagt än gjort.

 

Simon Warnich är Senior Consultant inom kommunikation och sociala medier på BDO i Aarhus. Simon arbetar för att BDO ska vara den primära informationskällan för de som vill vara uppdaterade inom skatteregler, moms och liknande ämnen. För att åstadkomma detta behöver Simon och hans team en god kännedom om BDO:s målgrupp.

"Data är avgörande för oss”, understryker Simon Warnish. "Vi måste veta om vi kommunicerar med befintliga kunder, potentiella kunder eller med någon annan i vår målgrupp. Vår största utmaning är att kombinera våra datakällor och skapa en enhetlig bild av de som vi kommunicerar med. Vi har data, men den måste föras samman."

BDO customer case

Utgå ifrån dina läsare

Med över 16000 e-postprenumeranter hade BDO redan ett gyllene läge att nå ut till deras målgrupp på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Problemet för BDO var att deras data inte var strukturerad på den plattform som de tidigare använde för e-postmarknadsföring.

Därför behövde Simon och hans team skapa en bättre fungerande marknadsföring via e-post. I mars 2015 valde BDO att implementera APSIS för att bättre strukturera data om deras befintliga prenumeranter.

"E-post är en av de sista kanalerna som du själv äger. Den organiska räckvidden fortsätter att minska på såväl Facebook som LinkedIn, så det finns inte längre någon garanti att ditt innehåll når ut till dina följare. E-postmarknadsföring är ett bra sätt för oss att nå ut till vår publik och se hur de interagerar med vårt varumärke."


När BDO hade integrerat deras data och städat upp deras mottagarlistor kunde Simon och hans team planera BDO:s digitala marknadsföring med en tydligare bild av deras målgrupp. Nu framgick att BDO:s prenumeranter innefattade CFO:s från samtliga av de största bolagen i Danmark, konkurrenter, journalister och andra opinionsbildare. Det visade sig också att en stor andel av prenumeranterna utgörs av anställda på Danmarks skatteverk (SKAT).

Med hjälp av APSIS kunde BDO minska antalet nyhetsbrev och istället använda dynamiska filter för att säkerställa att innehållet matchar varje enskilt segment inom deras prenumerantlista.

Dynamiska filter gör det möjligt att skapa personaliserade e-postmeddelanden till en större publik och därmed se till att innehållet matchar mottagarens behov och intressen på ett smart sätt. För att skapa välfungerande filter krävs en bra struktur på den data som samlats in om prenumeranterna.

Bygg upp en förväntan hos mottagarna

BDO har lagt upp en strategi som ser till att innehållet i deras nyhetsbrev håller hög kvalitet och relevans för såväl kunder, leads, lagstiftare som opinionsbildare. De har en egen expert som ansvarar för innehållets kvalitet och för att förmedla BDO:s ståndpunkt till omvärlden. Marknadsavdelningen sköter planering samt produktion av nyhetsbrevet i APSIS verktyg.

"Våra experter och sakkunniga har till uppgift att sammanfatta nya lagar och förklara hur de påverkar våra kunder i vardagen. E-post är den bästa kanalen för att kommunicera detta eftersom att mottagarna aktivt valt att ta del av informationen", berättar Simon Warnich.

BDO skickar ut sitt inhemska nyhetsbrev varannan onsdag klockan 08:00. Därmed ser de till att nyhetsbrevet ligger högst upp i inkorgen när mottagarna kommer till jobbet. Genom att konsekvent leverera nyhetsbrevet vid samma tidpunkt har BDO byggt upp en förväntan hos mottagarna. Det kan liknas vid ett förbokat möte med tusentals personer inom deras viktigaste målgrupp.

"Jag är lite nyfiken på att köra ett split-test för att se skillnaden mellan att skicka nyhetsbrevet på en torsdag istället. Men eftersom att vår målgrupp består av väldigt punktliga personer så skulle jag antagligen få klagomål över att folk inte fått sitt nyhetsbrev i tid. Men å andra sidan har vi 57 % i öppningsfrekvens så varför ändra på ett vinnande koncept?", säger Simon Warnich.

Så vad är nästa steg? I framtiden kommer BDO fortsätta att sträva för att förse målgruppen med det bästa tänkbara innehållet och att arbeta ännu bättre med deras data. Och vem vet? Deras öppningsfrekvenser kommer kanske vara ännu högre om ett år...

Tre viktiga lärdomar från BDO:

Skapa en förväntan


Fundera på hur du kan skapa värde för mottagaren samt när det är sannolikt att din publik vill öppna ett mail från dig och skicka meddelandet vid den tiden. När du byggt upp en förväntan gäller det att konsekvent leverera.

Visa din spetskompetens


Innehållet i ditt nyhetsbrev bör alltid relatera till dina prenumeranters vardag. Försök att bryta ner komplexa frågor till något som din publik kan relatera till och använda i deras dagliga arbete.

Investera i relevens


Relevanta budskap är en nyckelfaktor inom e-postmarknadsföring. Att skapa filter är ett smart sätt att justera innehållet så att det skapar maximalt värde för dina mottagare. Filtren kan baseras från i stort sett alla digitala källor.

Vill du veta mer?