"Vi kom igång med APSIS Profile Cloud på mindre än en vecka"


Tre customer case

Utmaning


3 måste kommunicera med en bred målgrupp och erbjuda flera produkter och tjänster på en och samma hemsida. Att erbjuda ett personligt och relevant erbjudande för varje enskild kund är en stor utmaning för företaget.

Lösning

Alexander Widmark, Conversion Manager på 3, berättar varför de valde APSIS Profile Cloud för att lösa deras utmaning:

”Vi jämförde de andra leverantörerna som fanns på marknaden och kände att APSIS Profile Cloud erbjöd den bästa skalbara lösningen för oss. Vi har stora mängder data som kommer från allt från CRM till kundtjänst. Vi vill koppla samman data från separata källor för att skapa segment och använda Profile Cloud som motor för att distribuera vårt innehåll”.

Resultat


3 började använda APSIS Profile Cloud för att skapa en profil för varje unik besökare på hemsidan. En profil skapas oavsett om besökaren redan finns i kundregistret, om det är ett prospekt som letar efter en ny telefon eller en anonym besökare. Vår lösning berikar varje profil med data om besökarnas beteende. Därmed kan företaget identifiera om besökaren är en privatkund eller företagskund, om besökaren letar efter kundtjänst, med mera. Profile Cloud samlar även information om vilken plattform kunden använder, vilken tid på dygnet som besökaren är mest aktiv.

Webb-personalisering med segment

Med hjälp av data från hemsidan kunde 3 sortera besökarna i segment och sedan använda Profile Cloud för att personalisera innehållet så att varje besökare får ett matchande erbjudande, baserat på informationen i deras profil.

Även om deras lösning är relativt ny har de redan sett en ökning i antalet konverteringar med 20 % för några av deras viktigaste produkter, som exempelvis deras mobila bredband med 4G. Alexander Widmark berättar:

”För oss är det viktigt med korta ledtider och att insikter snabbt kan omvandlas till handling. Implementeringen av APSIS Profile Cloud gick fort och smidigt, vi kom igång på mindre än en vecka.”  

Upptäck APSIS Profile Cloud