I dag blir varumärket ProspectEye APSIS Lead


Från den 10 mars 2014 byter ProspectEye namn till APSIS Lead. APSIS Lead erbjuder B2B-verksamheter smarta möjligheter att attrahera och generera nya potentiella kunder till företagets säljkår.

-Vi förvärvade ProspectEye i slutet av 2013 för att bredda vårt erbjudande inom de snabbväxande segmenten leadshantering, leadsgenerering och marketing automation, säger APSIS VD Kim Mortensen.Det senaste året har inneburit mycket förberedelser och interna omstruktureringar. Nu lanserar vi en ny produktportfölj där APSIS Lead är en mer naturlig del av vårt erbjudande. Syftet är att våra kunder lättare ska kunna identifiera de produkter som är relevanta för dem utifrån deras specifika behov.All framtida kommunikation från APSIS Lead, tidigare ProspectEye, kommer att ske via APSIS kanaler och varumärken. Om du har några frågor om hur du som kund påverkas av förändringen, ber vi dig kontakta din kundutvecklare eller maila oss på hello@apsis.com