Viral e-post - i skuggan av sociala medier?

Av APSIS

2011-01-12

- Tio tips som kan öka den virala potentialen för din e-post

När fick du senast ett viralt mejl? Antingen tillhör du skaran som i princip aldrig får dem, eller så tillhör du dem som får sin inkorg förgylld med ett litet viralt mejl ganska ofta. Men som vanligt blir det fel om vi enbart utgår från oss själva när det gäller marknadsföring.


Vad är då ett viralt mejl? Det är inte ett virus som sprider sig via e-post, däremot kan man nästan säga att det sprider sig som ett virus. Ett viralt mejl är ett meddelande som snabbt sprider sig till många, genom att mottagarna vidarebefordrar det till sina egna kontakter.

Lever den virala e-posten kvar, eller har den konkurrerats ut av sociala medier? Hur kan du använda dig av viral e-post? Och vad är det egentligen som skiljer viraler i e-post från sociala medier? Frågorna är många och i denna artikel ska vi ge svar på dem.

Är det bara "gamla gubbar" som sprider vidare via e-post?

Att det bara är äldre som sprider vidare via mejl är en myt. Visst är det en stor andel äldre som använder e-post Statistik för spridning på olika sättsom tipskanal. Men procentandelen är hög även i andra ålderskategorier, detta kan vi se i resultaten från tidigare undersökningar som vi gjort. Den kategori där e-posten har sin bottennotering är i åldrarna 15-22. Trots bottennoteringen är det ändå 13,1 % av ungdomarna som helst tipsar genom att skicka vidare en länk via e-post.

E-postens betydelse bör inte underskattas

Ibland är det inte nödvändigt att göra skillnad på e-post och sociala medier. För e-posten kan i allra högsta grad vara social. Kanske inte på samma öppna sätt som en vanlig blogg eller microblogg, men e-posten är fullt kapabel att öppna upp dialoger mellan flera människor samtidigt och få dem att interagera med varandra.

En del talar om att "tipsa en vän"-funktionen är på väg att dö ut och att den aldrig varit riktigt populär, att sociala medier skulle vara på väg att ta över. Men att dela via e-post är mycket mer än bara en "tipsa en vän"-funktion. E-postens betydelse i viral spridning bör absolut inte underskattas. I våra tidigare undersökningar där vi bland annat frågade vilken den främsta webbkällan för intressant material som folk sedan sprider vidare är, så fick e-posten hela 17 % av rösterna. Detta visar också i sin tur att en teoretiskt stor del i basen av att få viral spridning i sociala medier, "ursprungligen" kommer från spridning via e-post.

Statistik_for_kallor_till_vidarespridning.png

 

Fördelar med viral e-post?

Det är ganska uppenbart vad som eftersträvas med viral e-post, nämligen att skapa en snöbollseffekt och nå ut till så många som möjligt med sitt budskap. Men vad finns det för fördelar med viral e-post?

En fördel är att du når utanför din lista med prenumeranter. Du får alltså fler mottagare utan att behöva jobba för dessa. En annan fördel, som även finns med övriga sociala medier, det är att du når människor via deras bekanta. Tröskeln för att öppna ett mejl från en bekant kontra ett mejl från en organisation, är oftast mycket lägre.

Om du har möjlighet är ett råd att du inkorporerar någon form av länk så att mottagaren kan anmäla sig som prenumerant för ditt nyhetsbrev. Lyckas du med att göra ditt mejl viralt, så vore det ju synd att inte utnyttja den stora potentialen att få fler prenumeranter.

Tio tips för att öka den virala potentialen för din e-post

TioDet bör understrykas att det är en stor skillnad mellan att öka potentialen för att ditt mejl ska spridas vidare eller att skapa ett mejl med huvudsyfte att vara en viral succé. Några av tipsen lämpar sig mer eller mindre för vanliga utskick. Givetvis är det slöseri att inte utnyttja andra vidarespridningsmöjligheter för din e-post, men i denna artikel tittar vi specifikt på e-posten som vidarespridningskanal.

1. Det behöver inte vara designat

Okej, jag säger inte att du ska skicka kedjebrev. Men en sak som vi kan lära oss från kedjebrev är att de sällan är extravagant designade, ibland är det till och med bara text rakt upp och ner. Vad säger detta oss? Det är inte bara designen det hänger på, det viktigaste är budskapet.


2. Det kan sticka ut från mängden

Som tidigare nämnt behöver inte mejlet vara designat, detta är ett sätt för att sticka ut. Om du planerar att försöka skapa ett mejl med huvudsyfte att vara viralt, testa då att göra en layout som skiljer sig från dina vanliga utskick. Layout och design tjänar alltid ett syfte, och vid detta tillfälle är syftet att maximera potentialen för vidarespridning.

3. Roligt är oftast populärt

Roligheten omnämns ofta som en av de bidragande orsakerna till varför vi sprider vidare någonting. Givetvis lämpar sig inte detta för alla tillfällen, men om du har möjlighet kan detta vara nyckeln till viral spridning. Men var inte rädd för att tänka utanför lådan och se om du kan göra något som inte är för mainstream.

4. Håll mejlet viralt

Om du eftersträvar att det enbart är själva mejlet som ska vara viralt, bör du rimligtvis designa konceptet utifrån detta. Den enklaste metoden för att hålla själva mejlet viralt är genom att inte länka ut från mejlet. Det gäller alltså att hålla kvar och koncentrera uppmärksamheten på mejlet och knyta an vidarespridningsvärdet till mejlet, istället för något utanför.

5. Placera en del av det virala utanför mejlet

Ja, du läste rätt. Denna punkt motsäger den förra. Kom ihåg att vi pratar om olika tips, inte en linjär lathund. Det är känt att det finns ett begränsat antal möjligheter vad gäller innehållet i ett mejl (än så länge). För att öka den virala potentialen för ett mejl kan du därför välja att knyta an externa komponenter som äger värdet. Exempel kan vara filmklipp, spel eller applikationer.

6. Var tydlig med vidarespridningsmöjligheten

Detta fungerar som strategi för både mejl med syfte att vara viraler och vanliga mejl vars vidarespridningsgrad du vill öka. Ruska om prenumeranten och understryk möjligheten för vidarespridning genom att ändra plats för "tipsa en vän"-bilden/texten. Om det är ett kampanjutskick som du gör, testa då att ge "tipsa en vän"-funktionen en mer central och iögonfallande plats i mejlet.

7. Erbjud fler delningsmöjligheter

Såvida inte ditt syfte är att försöka hålla mejlet viralt via enbart e-post, så kan du tjäna mycket på att erbjuda så många delningsmöjligheter som möjligt. Är du orolig för att svämma över e-posten med delningsmöjligheter och därmed minska benägenheten hos din målgrupp att dela med sig? Då kan ett tips vara att ta en titt på resultaten från våra undersökningar för att se exempel på vilka kanaler olika ålderskategorier använder:

Så sprids saker via sociala medier
Härifrån kommer det som sprids vidare via sociala medier

8. Segmentera

Det vore slöseri på möjligheter att inte prova segmentering i samband med utskick som ska vara virala. Du har alltså möjlighet att specialanpassa budskapet som ska bli viralt. Om du har relevanta demografiska data kan du exempelvis skicka en variant av viralen till kvinnor och en annan till män.

9. Erbjud något i gengäld

Detta knep är en klassiker och gäller all form av marknadsföring där du vill skapa en spridning. Formen är extra tacksam i samband med digitala/sociala medier. Genom att erbjuda något i gengäld för att mottagaren sprider vidare budskapet, så ökar du potentialen för att meddelandet ska spridas vidare. Att bara förlita sig på att erbjuda belöningar är däremot inte att rekommendera. Denna metod för att göra budskap virala är ganska välanvänd och knyts ibland samman med aspekter utanför själva e-posten och vidarespridningen. Exempelvis kan det knyta an till att människor ska blogga, microblogga eller skriva om något specifikt i sin statusrad på ett community.

10. Split-testa

Okej, split-test är inte en garanti för att du ska lyckas med att skapa en viral succé. Split-test är något som man egentligen bör göra oavsett utskickstyp. Sen gäller det att inte split-testa olika innehåll och därmed skapa en diffus viral som ger olika budskap. Split-testet bör snarare vara för utskickstid, ämnesrad och kanske avsändare.

Hur vet du om du lyckats?

Det är inte allt som syns i e-poststatistiken. Det beror på att det finns olika sätt att sprida vidare e-post. Till de två vanligaste hör vidarebefordring och "tipsa en vän"-funktionen.

Den förstnämnda syns inte i statistiken för dina e-postutskick. Missförstå inte, har du klickbara länkar i mejlet, så kommer klick på dessa att spåras och redovisas som statistik för den ursprungliga vidarebefordraren. Men eftersom det vidarebefordrade mejlet har öppnats en gång av prenumeranten, så kommer de nya mottagarnas öppnande inte att registreras som öppningar.

Hur vet du då om ditt mejl har fått vidarespridning via detta "omätbara" sätt? Svaret beror bland annat på hur du byggt ditt mejl, vad ditt syfte är och vad du jobbar med. Du kan exempelvis se effekten av ett viralt mejl i att din webbstatistik ökar, eller att andra kanaler får ett uppsving, eller om ditt mejl börjar cirkulera i sociala medier. Om du har länkar i ditt mejl kan en möjlig viral indikator vara om du har ovanligt högt antal klick i ditt mejl. Har du tid över kan du även kontrollera om det finns specifika prenumeranter som har ovanligt hög klickstatistik, då bör detta indikera att prenumeranten spridit vidare mejlet. Om prenumeranten använder "tipsa en vän"-funktionen för att sprida vidare ditt mejl kan du däremot se hur många vidarebefordringar som gjorts, av vem och till vem.

Vad blir ditt val?

Att eftersträva virala succéer är inte något för alla. Det tar oftast mycket tid och ger inte alltid tillbaka det som investerats. Det du bör tänka igenom är hur du kan använda råden för att motivera dina prenumeranter att sprida vidare via e-post. Målet är inte att omvända sociala medie-fantaster till att börja vidarebefordra via e-post. Målet är snarare att trigga dina prenumeranter som vanligtvis använder e-post för att tipsa, samt att försöka övertyga de som vanligtvis inte alls sprider vidare.

I slutändan handlar det hela inte bara om e-post. Det handlar om att få in ditt budskap i loopen, att hitta en ingång till det virala och sociala medielandskapet, och för att nå hit är e-post en effektiv lösning. Gränserna för mejl suddas ut mer och mer i och med att du kan integrera sociala medier i dina utskick. Har du väl fått in foten, så kan ditt e-postbudskap ta sig vidare på de mest varierande sätten. Från e-post till Twitter, till fikarummet, till telefon, tillbaka till Twitter och sedan in på Facebook, för att sedan mejlas vidare.

Testa att se e-posten som utgångspunkt för att sprida ditt budskap.