Var på den vinnande sidan

Av APSIS

2015-11-05

Mobilen är på väg att ta över kommunikationsvärlden – hur kan vi som marknadsförare hjälpa till att skapa vinnande webbsidor?

 mobile-use.gif

 

E-post i mobilen

Det är givetvis en underdrift att säga att ”mobiler är överallt”. De ÄR överallt. Smartphones, Ipads och andra mobila enheter, samt smarta lösningar för hemmet är idag nyckelspelare för hur vi kommunicerar, arbetar, blir underhållna och så att säga ”hänger” med andra. Siffror talar sitt tydliga språk: 9 av 10 svenska tonåringar har tillgång till en smartphone, mer än hälften av USA:s mediakonsumtion sker genom mobilen, 9,3 % av digitala köp i Skandinavien görs via telefonen. Vår egen statistik visar att mail via telefonen har klättrat upp till 57 % under det senaste kvartalet (1), en ökning på årsbasis med 11 % (2)

Så ofta använder vi mobilen

En av sakerna som de mobila enheterna har gjort, är att de har ändrat på den grundläggande interaktionen med konsumenter när de gäller marknadsföring via mail. Idag är det mycket lättare för människor att välja vad som når fram till dem och kanske framför allt vad som inte gör det. Betänk att vi kollar vår mobil i snitt 150 gånger om dagen, varje meddelande får oss att checka telefonen. Intensiteten i användarnas kommunikation har ökat samtidigt som de i allt högre grad bestämmer reglerna för hur man kan nå dem.

Plötsligt är tillgång till deras namn och hur man skriver rubriker helt avgörande för att fånga deras intresse i det mobila inflödet. I snitt använder mottagaren 8-9 sekunder till att scrolla igenom ett mail så relevansen i meddelandet sätts verkligen på prov.

Dagens konsumenter vill nås av hyper-personliga mail med ett unikt och relevant innehåll. Den läser sina mail när de själva bestämmer och har tid, på sina villkor; de stannar inte på en sida som är svårmanövrerad. Den här utvecklingen gör det extra angeläget att bygga sin kommunikation på fakta och statistik som tydligt berättar om mottagarna och deras beteende.

Någon som har läst ditt mail på morgonen kanske gör det ännu en gång på kvällen på sin dator och då även kollar på din sajt och den aktuella kampanjen. Som marknadsförare måste man förstå när konsumenterna har tid att ta del av ditt erbjudande, till exempel kan man ta hjälp av Google Analytics för att se när på dygnet man har mest besökare på sajten.

Optimera din hemsida för mobil användning

Lyckligtvis så är alla dessa förändringar i konsumentbeteende lika mycket en möjlighet som en utmaning. Så vad kan du göra för att engagera de mobila konsumenterna? Anpassade och riktade kampanjer - de genererar fyra gånger fler visningar än generella, optimera din sajt för mobiler, se över hur relevant ditt innehåll är, och sätt upp mätbara mål. Om du bara tar ett av de ovanstående stegen så har du kommit en bra bit mot ett starkare band mellan dig och mottagarna. Mobila hjälpmedel är idag ett enormt viktig inslag i det dagliga livet, inte bara i vår bransch, utan i samhället i stort. 

Det är upp till oss som marknadsförare som använder mail som en viktig kommunikationskanal att avgöra hur vi ska vara en vinnande del av den här utvecklingen. Kom ihåg: mail är den kanal som genererar mest intäkter, både i mobil och i andra digitala kanaler. Kanske är den mobila revolutionen som en havsvåg, du kan låta den skölja över dig och hoppas på det bästa eller så greppar du din bräda och surfar mot avgörande förändringar, hög ROI, och andra fruktbara möjligheter. Valet är ditt.

(1) Statistik hämtad från APSIS server
(2) För tidigare statistik läs APSIS Mobil-undersökning 2014