Utveckla din e-postmarknadsföring med webbanalys

Av APSIS

2010-01-20

Ett vanligt sätt att mäta framgång är att räkna antalet besökare och tro att många besökare betyder att man har en bra webbplats. Så är det inte nödvändigtvis - om du inte råkar driva en tidning eller en blogg som lever på annonsintäkter.


Ett bättre - och mer individuellt sätt - att mäta hur bra webbplatsen fungerar är att stämma av hur pass väl man lever upp till de mål man satt upp.

Även om webbanalys blivit mycket populärt bland de som arbetar direkt med webbplatsers struktur och användning, så har många marknadsförare kanske ännu inte tagit till sig värdet av att använda webbanalys som ett e-postverktyg.

Alla verksamheter fungerar bäst när man sätter upp mål och arbetar hårt för att nå dem. Så fungerar det också med webstatistik. Här är några enkla tips om hur du kan arbeta för att få ut mer av ditt analysverktyg!


Steg 1: följ upp vilka aktiviteter som ger mest - fokusera på nyhetsbrev

Detta kallas för trafikanalys och visar dig mönster över besökarnas beteende som i många fall kan vara överraskande. Många trafikkällor visas automatiskt i Google Analytics, exempelvis:

. direkt trafik
. andra webbplatser
. AdWords
. sökord

Intressant - men vi som arbetar med e-postmarknadsföring är givetvis också intresserade av nyhetsbrevsutskick. För att kunna se vilken trafik som kommer från nyhetsbrev behöver du definiera medium. Alltså: säga till systemet att lägga till spårningslänkar så att informationen kan registreras i systemet.

Spårningen görs automatiskt för annonser på Google AdWords, men för andra trafikkällor, som nyhetsbrev, lägger du till information så att länkarna exempelvis ser ut så här:

/?utm_medium=email

Sedan kan du på många olika sätt se vad just de här besökarna gjorde och jämföra med vad besökarna från andra trafikkällor gjorde. Om någon grupp besökare är dåliga på att hjälpa dig att nå dina mål är det en tydlig signal att göra något. Steg ett är kanske att ändra landningssidan för dessa besökare så att den fångar upp dem bättre, alternativt att ändra på budskapet i dina nyhetsbrev så att "rätt" besökare klickar.


Detta kan givetvis göras för andra typer av kampanjer, exempelvis för sociala medier.

Steg 2: skilj ut enskilda nyhetsbrev från varandra

Genom att spåra kampanjer kan du få reda på vilket resultat du får från ett enskilt e-postutskick.

Poängen att du kan se hur utskicken skiljer sig från varandra. Visst kan det vara värdefullt att veta hur stor andel av besökarna som kommer från nyhetsbrev i största allmänhet, men för att kunna utvecklas behöver du kunskap om varje enskild kampanj.

Det ger dig som e-postmarknadsförare större kontroll över genomslaget och kostnadseffektiviteten för varje kampanj, samtidigt som det underlättar när du vill skicka riktade och relevanta budskap.

Det är enkelt att komma igång i de stora webbanalysprogrammen och ett modernt system för e-postmarknadsföring bör kunna lägga till spårningskod för kampanjer automatiskt.

I Apsis Newsletter Pro finns funktionalitet för att spåra enskilda kampanjer. Genom att lägga till Google Analytics-tracking på länkar får du spårning - glöm bara inte att ge varje kampanj ett unikt namn, som exempelvis "Nyhetsbrev_februari".

Analysprogrammet övervakar sedan webbplatsens trafik och talar om vilka länkar som var mest populära, hur länge dina besökare stannade och vart de tog vägen efter landningssidan.

Du bör också analysera på vilka sidor dina besökare rör sig. Fundera över var på din webbplats det är möjligt att bli prenumerant på ditt nyhetsbrev - det är inte säkert att dina läsare överhuvudtaget kommer till den eller de sidorna. Om du inte har möjlighet att ha en prenumerationsruta på alla sidor, se till att det ligger en på de mest populära.