Undersökning: kunder vill ha information via e-post

Av APSIS

2010-04-06

Det är ofta enklare och mer effektivt att behålla en existerande kund än att jaga nya kunder. Men när man väl har etablerat en kontakt och har en relation, vilket sätt är det bästa att hålla kontakten med sina kunder?


En undersökning som Apsis genomfört visar att e-post är ett bra val. På en fråga om hur man vill att företag man gör affärer med ska hålla kontakten visar det sig att närmare sjuttio procent föredrar e-post, jämfört med knappt tjugo procent som vill ha vanliga brev. Bara tio procent vill att företag använder telefonen.

diagram1.png

För oss som arbetar med e-postmarknadsföring är detta givetvis intressant. Det visar att e-post är en kanal som är attraktiv på lång sikt. För den som arbetar seriöst med att skapa innehåll med värde är det bra att veta att det betalar sig. E-post är en bra kommunikationskanal både för snabba erbjudanden och för långsiktiga, relationsbyggande åtgärder.

De höga siffrorna för e-post återspeglas i låga siffror för brev i pappersformat. Det betyder att företag som väljer att marknadsföra sig med e-post kommunicerar med sina kunder på deras villkor. En mycket positiv bieffekt är att man därmed slipper tunga produktions- och distributionskostnader.

Blir e-posten läst?

Att få e-post är en sak och att verkligen läsa den är en annan. En intressant fråga är därför hur stor sannolikheten är att man verkligen läser e-postutskick som kommer till inboxen.

För e-post är andelen som har svarat att sannolikheten är hög eller mycket hög över 70 %.
Det stärker undersökningens första fråga om att man helst vill ha e-post.

Det är också tydligt att sannolikheten är större att man läser e-post än vanlig post. Och det intressanta är att detta gäller i alla åldersgrupper. En vanlig fördom är nämligen att allt som har med teknik att göra hör ungdomen till. Men när vi såg vilka ålderskategorier som visar att sannolikheten för att e-posten blir läst snarast ökar med stigande ålder.

diagram2.png

En tänkbar anledning är att ungdomar och unga vuxna har ett något annorlunda kommunikationsmönster med större inslag av sociala medier. Företag som vill hålla kontakten med yngre kundgrupper kan därför ha mycket att tjäna på att kombinera e-post med sociala medier. Läs gärna mer i våra artiklar om sociala medier!