Texten och innehållet

Av APSIS

2011-04-05

Du vet vad du vill säga - men hur ska du formulera det? Nyhetsbrev och e-post är kommunikationsformer som lånar drag från många andra medier, såväl tidningar som webbplatser. Men ju bättre du behärskar det som är unikt för e-post, desto bättre resultat kommer du att få av din e-postmarknadsföring.


Det mesta är gjort och tänkt: planeringen är klar, prenumeranterna finns på listan, designen är på plats. Nu gäller det bara att fylla brevet med lite text. Eller är det så bara, egentligen? Vi går igenom de viktigaste textsektionerna i ett vanligt nyhetsbrev och visar vad du ska tänka på!
Rubriker

Vilket är viktigast, text eller bild? När det gäller e-post är svaret enkelt: texten får mest uppmärksamhet. Och den delen av texten som syns allra mest är givetvis rubriken. Våra egna undersökningar visar att över 40 % av tiden som en läsare spenderar på ett nyhetsbrev ägnas åt rubrikerna. Korta, konkreta rubriker som talar till läsaren och uppmanar till handling - där är framgångsreceptet.

Glöm inte att utvärdera dina utskick för att se vad som fungerar! En bra idé om du vill testa rubriker är att göra ett split-test - då vet du att den bästa rubriken kommer att läsas av en majoritet av mottagarna. Läs gärna mer om e-postmarknadsförarens verktygslåda här.
Ingresser och texter

Den gyllene regeln för texter i nyhetsbrev är: berätta tillräckligt för att väcka intresse, men säg inte allt. Locka dina läsare till att klicka sig vidare på samma sätt som en ingress i en tidning lockar till att läsa hela artikeln. Längre texter lägger du med fördel på hemsidan.

Om ditt brev bygger på produktbilder minskar givetvis behovet av att ha långa ingresser - skriv bara så mycket som behövs.

Länkar

Klicka här eller Läs mer? Två av de absolut vanligaste länktexterna. Tydliga och enkla - men inte alltid det bästa valet om du vill ha många klick. Prova istället att skriva något som samspelar med rubriken och som beskriver vad som händer vid ett klick. Välformulerade länktexter ger betydligt fler klick än om du bara skriver "Klicka här". Designmässigt bör länktexten vara i en kontrasterande färg eller sticka ut på annat sätt.

Alt-texter

Alt-texter är i första hand till för att de som av någon anledning blockerar bilder ska kunna få en uppfattning om Löpsedelvad bilderna visar. Istället för bild visas en liten textruta där du har möjlighet att beskriva bilden. Texterna lägger du enkelt till när du skapar ditt nyhetsbrev.

En annan viktig funktion är att Alt-texterna kan bli upplästa om mottagaren använder ett program för att få texten på skärmen omvandlad till tal. Många uppskattar om du gör vad du kan för att ditt nyhetsbrev ska vara så tillgängligt som möjligt, och då är Alt-texter ett enkelt sätt att ta ett steg på vägen.


Inspirationskällor: läs det här!

Löpsedlar och förstasidor

Hur formulerar man en rubrik, som är så säljande att man på ett ögonblick bestämmer sig för att köpa en tidning? Läs på löpsedlarna och fundera över vilka knep du kan använda för att skriva rubriker i ditt nyhetsbrev som får läsarna att klicka sig vidare.

Text-TV

Text TVText-TV känns kanske inte särskilt modernt, men faktum är att redaktionen som skriver kortfattade nyheter har över trettio års erfarenhet av att formulera sig kort och kärnfullt. Läs på text-TV och se hur de gör - men kom ihåg den stora skillnaden mellan text-tv och e-post: text-TV är enkelriktad information som ska säga allt på en sida, e-post är ett interaktivt medium som ska locka till handling.

Twitter

I likhet med Text-TV består Twitter till sin natur av korta meddelanden. Dock med några viktiga skillnader: möjligheten till interaktion och länkar i texten, till exempel. Nu behöver du inte begränsa dig till att inspireras av Twitter, utan det är en god idé att också använda Twitter som en del av din e-postmarknadsföring. Du kan dels uppmana dina läsare att dela med sig av ditt nyhetsbrev genom en enkel länk, dels driva ett eget Twitterflöde där du uppmärksammar ditt nyhetsbrev. Båda sätten kan öka din läsekrets med många prenumeranter!

Sammanfattning

Ta inspiration från andra medier, men kom ihåg att e-post är ett unikt medium som ska locka till handling och vidare läsning på andra ställen än i själva brevet. Använd rubriker, texter och länkar för att skapa en intressant helhet tillsammans med bilden som uppmuntrar läsaren att klicka vidare. Och - kanske viktigast av allt - säg inte allt i brevet. Det blir för mycket information på för liten yta, samtidigt som dina läsare inte klickar sig vidare.