Sociala medier är inte ensam kung

Av APSIS

2010-10-12

- se hur vi delar med oss i olika ålderskategorier

Du har säkert tänkt frågan själv vid ett flertal tillfällen. Hur föredrar egentligen människor att sprida vidare budskap? Gör vi det över huvud taget? Spelar åldern någon roll? Vi gjorde en undersökning. Och resultatet bjuder på en del intressanta aspekter.

Vi ställde frågan: Hur tipsar du oftast en vän om en sak på Internet?

De 1082 svarande var fördelade över ålderskategorierna 15-22, 23-35, 36-55, 56+.
Vi är medvetna om att den statistiska säkerheten skiljer sig från en större undersökning. Men den bjuder på så pass utmärkande skillnader, att vi vågar urskilja mönster.

Svarsalternativen var:
1. Genom en "tipsa en vän"-ruta
2. Genom en delningsknapp för sociala medier (ex. Facebook, Twitter)
3. Genom att själv publicera en länk på en social plattform
4. Genom att själv publicera en länk via en chattklient
5. Genom att själv skicka vidare en länk via e-post
6. Genom att ringa
7. Genom att träffa personen på riktigt
8. Annat sätt
9. Jag tipsar inte mina vänner
Ska vi ta för givet att folk faktiskt sprider saker?

Egentligen är det ingen ren självklarhet att människor ska sprida vidare saker. Visst skulle det kunna argumenteras för att det är en del av vår kultur. Enligt vår undersökning tipsar 92,6 % av oss våra vänner om saker vi sett på Internet. Det finns alltså en stor potential för att just ditt budskap ska spridas vidare, om du gör rätt.

Och vinnaren är .

Kan du gissa vilket alternativ som totalt fick flest antal röster? "Att själv skicka vidare en länk med e-post" vann med hela 34,2 %. Andrapristagaren kanske förvånar dig en smula. Med 18,2 % av rösterna tog nämligen alternativet "Genom att träffa personen på riktigt" hem andraplatsen. Än så länge är vi alltså inte helt digitala.

Intressanta aspekter och avvikelser

E-post och personliga möten är således populärast för att sprida vidare saker man hittat på Internet. De övriga alternativen fick dela på resterande procent. Men vår analys blir missvisande om vi bortser från att flera av svarsalternativen faktiskt tillhör samma kategori.

Om vi slår ihop resultaten för alternativ 2-4 och kallar kategorin för sociala medier. Och om vi slår ihop 1 med 5 under namnet E-post. Kategori 6 och 7 kallar vi för offline. Då får vi följande siffror:

Sociala medier: 17,5 %
E-post: 43,4 %
Offline: 27,7 %

Resultatet att e-post är populärast står sig. Likaså andraplatsen för offline. Men nu får vi även en tydligare bild av att även sociala medier spelar en större roll i vidarespridandet. Vad som även bör hållas i åtanke, är att materialet som sprids vidare kan ha nått personen på olika vägar.

diagramett.png

Exempelvis kan respondenten först ha kommit i kontakt med något via sociala medier, som han sedan sprider vidare offline, eller vice verca. Spridningsvägarna och de olika sätten för hur vi kan se på dem, vittnar därför om mer komplicerade förhållanden.

Baserat på åldersspecifika data ser vi att e-postens betydelse som tipskanal ökar med åldern. Det skulle kunna kopplas samman med inträdet i arbetslivet. Att våra vanor ändras i takt med våra sysselsättningscykler. Men det skulle även kunna ha att göra med att e-post har varit populärt en längre tid jämfört med digitala sociala medier.

 

Vi kan se en mängd intressanta mönster i statistiken. Hur kommer det sig att andelen människor som föredrar att tipsa vänner genom riktiga möten, faktiskt minskar med åldern? Beror det kanske på utträdet ur arbetslivet? Vad är det för "andra sätt" som 7,8 % av alla 56-plusare helst använder sig av för att tipsa sina vänner om saker på Internet? Är det post, SMS, MMS eller kanske röksignaler? Vi vet faktiskt inte.

Men är e-posten kung i alla åldrar?

Nej, och baserat på tidigare data kan du säkert gissa vilken ålderskategori som sticker ut. Det är 15- till 22-åringar som ska gå emot strömmen. För dem så kniper e-posten endast en tredjeplats.

Men då måste ju sociala medier vara det viktigaste medlet för vidarespridning bland våra ungdomar, inte sant? Det är faktiskt inte riktigt så lätt. Det svarsalternativ som får flest röster är faktiskt nummer 7 (genom att träffa personen på riktigt). Ett analogt svarsalternativ kniper alltså förstaplatsen hos en generation som är mer känd för att vara uppkopplad än nedkopplad.

Men visst, vi ska inte sticka under stol med det som tidigare nämnts; att flera av svarsalternativen hör ihop med sociala medier. Om vi gör samma hopslagning av kategorierna som tidigare, då kan vi göra följande procentredovisning:

Sociala medier: 39,2 %
E-post: 22,3 %
Offline: 30 %

Att tipsa varandra om saker på Internet sker ändå oftast genom just Internet. Den vanligaste tipsformen för ungdomar på Internet är via chattklienter. Men det är trots allt 30 % procent bland ungdomarna som föredrar andra än digitala metoder.
Nyckeln är att hitta rätt mix anpassad efter din målgrupp

Ta nu chansen och fundera över din marknadsföring lite extra. Tänk på denna artikel och reflektera över om den ger dig nya insikter som kan förbättra din marknadsföring. I vilket/vilka ålderssegment ligger din målgrupp? Är det kvinnor eller män, kanske både och?

Genom att svara på de tidigare frågorna får du en grund som kan ge en fingervisning hur du skulle kunna dela upp din annonskaka. Skiljer sig uppdelningen från din nuvarande? I så fall, vad beror det på?

Kanske ska du ge e-posten mer resurser. Kanske ska du förstärka banden mellan e-post och sociala medier?

Och glöm inte: De flesta människor vill dela med sig.