Skapa kvitton med värde

Av APSIS

2008-10-30

När man mäter hur bra effekt e-post har tittar man ofta på hur många som öppnar breven som skickas ut. Och en stor skillnad mellan kommersiella meddelanden och transaktionsmeddelanden är just öppningsfrekvensen. Den går från runt 30 % i ett normalt nyhetsbrev upp till så högt som 70 % för vissa transaktionsmeddelanden. Samtidigt är många mer positivt inställda till den här typen av meddelanden. Här är fyra tips på hur du tar steget från oinspirerande kvitton till meningsfull kommunikation.


Prioritera transaktionsmeddelanden

Enligt en amerikansk undersökning är 74 % av all e-post som företag använder för att kommunicera med kunder, potentiella kunder och partners någon form av transaktionsmeddelande. Det är alltså e-post som fungerar som kvitton, leveransinformation och liknande. Mer än hälften av alla mottagare av transaktionsmeddelanden öppnar och läser dem, eftersom de innehåller värdefull information.
Trots detta går mindre än en procent av den totala budgeten för e-postmarknadsföring till transaktionsmeddelanden. Genom att prioritera transaktionsmeddelanden högre och se dem som ett marknadsföringsverktyg ökar du möjligheten att skapa merförsäljning samtidigt som du vårdar kundrelationen.

Se till att vara ägare av kommunikationen

Vad betyder det? Ja, helt enkelt att väldigt många lägger ut funktionen att kommunicera med sina kunder till ett e-handelssystem eller en online-databas. Något som kan vara praktiskt vid första påseende - men som också gör att man missar massor av chanser att stärka sitt varumärke och att tala med sina kunder på ett sätt som man själv väljer. Det som startar som en välgenomtänkt, väldesignad kundupplevelse slutar med. ja, i bästa fall, ett textkvitto? Se istället till att du kontrollerar hela kedjan. Då vet du vad som sägs, när det skickas ut och hur det ser ut - och du får möjlighet att stärka ditt varumärke i alla led.

Anpassa dina transaktionsmeddelanden

Transaktionsmeddelanden som inte skapas med eftertanke saknar ofta mycket av det som gör ett bra nyhetsbrev läsvärt. Utseende och känsla betyder mycket för helhetsupplevelsen, så det är viktigt att se till att hela kedjan hänger ihop. Om dina kunder inte får samma upplevelse av dina transaktionsmeddelanden som de får från din webbplats och ditt nyhetsbrev förlorar du en möjlighet att bygga en långsiktig relation.


Om dina transaktionsmeddelanden däremot harmoniserar med resten av din e-postkommunikation och din webbplats hjälper de till att driva kunder som återkommer och som har intresse för ditt varumärke.


Transaktionsmeddelanden ger också ett bra tillfälle att inkludera länkar till företagets policy och kundservice och lojalitetsprogram.

Mät hur väl du lyckas

För att lyckas med nyhetsbrev måste man mäta, mäta och mäta igen. Vad var det som fungerade? Hur mycket? Till vilka mottagare? Precis likadant är det med transaktionsmeddelanden. De är inte bara ett kvitto eller en leveransrapport - de är en möjlighet till merförsäljning och långsiktigt varumärkesbyggande. Håll koll på både positiva indikatorer som öppningsfrekvens eller klick och negativa som klagomål eller avprenumerationer. Testa, övervaka och ändra kontinuerligt - då hittar du rätt mix av information och varumärkesbyggande.

Tänk på att ett transaktionsmeddelande i första hand inte handlar om att sälja mer, utan att det viktiga är att skapa värde för mottagarna!