Så ser du till att dina e-postmeddelanden verkligen når mottagarna

Av APSIS

2006-02-20

Tyvärr är inte detta problem endast ett amerikanskt bekymmer. Vid tester som Apsis gjort avseende svenska nyhetsbrev och webbhotell kan vi konstatera att problemet nästan är lika stort i Sverige som i USA.


Försvunna nyhetsbrev betyder förlorade intäkter och besvikna prenumeranter som inte får det innehåll som de förväntar sig.

Vad kan du som avsändare av ett nyhetsbrev göra för att maximera andelen levererade e-postmeddelanden?

Här kommer våra bästa tips:

Var säker på att den server som du skickar dina meddelanden från inte används av mindre nogräknade avsändare.

Det räcker med att en av de användare som skickar från samma server som du använder upplevs som avsändare av spam för att du skall få leveransproblem. Då kan e-postservern i värsta fall bli svartlistad vilket innebär att vissa webbhotell och internetoperatörer inte kommer att ta emot e-post från denna server oavsett om det är du eller den ursprunglige avsändaren som skickar.

Anpassa leveransmönster

Svartlistning är ett sätt att stoppa spam. Ett annat vanligt sätt att undvika spam är att en mottagande mailserver slutar att ta emot e-post när samma avsändare skickar för mycket e-post på kort tid. Genom att studera resultatet från utskick till vissa domäner kan du lära dig vilka som automatiskt blockerar större utskick för att anpassa tempot så att du inte skickar för mycket e-post under kort tid till dessa domäner

Testa genom spamfilter

En mycket vanlig lösning för att filtrera bort inkommande spam är Spamassassin, en programvara som läser igenom e-postmeddelanden för att hitta sådant i text eller kod som tyder på att meddelandet är spam. Eventuella "symptom" betygssätts och om ett visst meddelande når t.ex. 5.0 poäng (vanligaste inställningen) hanteras de som spam och riskerar att raderas.

Genom att testa ett meddelande genom Spamassassin och några av marknadens vanligaste spamfilter kan du tidigt förebygga denna typ av problem.

Använd authenticering

Även om de fortfarande är relativt nya på marknaden är authenticeringsteknikerna Sender ID (Microsoft) och DomainKeys (Yahoo!) värda att ta på allvar. Dessa tekniker arbetar genom att de fastställer huruvida den avsändande e-postservern har rätt att skicka e-post för en viss avsändaradress räkning. På så sätt går det enklare att bedöma om avsändaren är seriös eller inte.

Teknikerna används inte i stor utsträckning idag, men detta kan mycket väl komma att ändras. I nuläget visar till exempel Hotmail varningsmeddelande om att "avsändarens e-postadress kan inte verifieras" när sender ID inte används. Detta riskerar att göra mottagarna misstänksamma och minskar därför sannolikheten att brevet öppnas. Framöver finns det en uppenbar risk att meddelanden som inte skickas med authenticering får en högre risk att fastna som spam och blir en del av den "algoritm" som t.ex. Hotmail använder för att bedöma om ett e-postmeddelande är spam eller inte.

Lycka till med e-postmarknadsföringen!