Så blir du en bra testare

Av APSIS

2008-02-12

Steg 1: Ställ en fråga

Påbörja testprocessen genom att fråga dig själv vad du har för förhoppningar och vad du vill få ut av testet. Det är bättre att ha specifika mål snarare än att försöka nå allmänt hållna målsättningar. Vissa steg kan vara enkla att testa och analysera.

    Jag vill att fler personer öppnar mina brev
    Jag vill att fler klickar sig vidare till min webbplats
    Jag vill återknyta kontakten med inaktiva prenumeranter
    Jag vill att fler klickar på ett specifikt område, ämne eller uppmaning

Steg 2: Skapa en teori


Använd din erfarenhet av marknadsföring och din branschkunskap för att avgöra vad som kan vara avgörande för att du ska nå ditt uppsatta mål. Exempelvis:

    Jag tror att mina prenumeranter tycker att mina nuvarande ämnesrader är tråkiga.
    Jag tror att rätt placering av innehållet kan öka aktiviteten hos mottagarna
    Jag tror inte att mina mottagare förstår att brevet är från mitt företag, och att de därför inte agerar
    Jag tror att mina erbjudanden behöver vara starkare

Steg 3: Skapa testet

Skapa ditt test på bästa sätt. Kom ihåg att du inte behöver bevisa det som redan är uppenbart. För att optimera antalet öppnade brev, testa följande (en sak per test):

    Avsändarnamn
    Bästa dag att skicka
    Ämnesrad
    Bästa tid att skicka

För att optimera vidareklick, testa följande (en sak per test):

    Design och layout
    Ämnesrader
    Text
    Avsändarnamn
    Uppmaningar till handling

För att optimera omvandlingar, testa följande (en sak per test):

    Landningssidor
    Uppmaningar till handling
    Design
    Ämnesrader
    Text
    Avsändarnamn

Steg 4: Segmentera prenumerantlistan

Välj den bästa listan eller en del av den för att testa, och dela upp den (för just det testet). Tänk igenom vilket av följande som gäller:

    Jag är säker på att min lista är lämplig för att bekräfta eller förkasta min teori
    Min lista är bara stor nog för att delas upp i två grupper
    Min lista är så stor att jag kan dela upp den i en kontrollgrupp och flera mindre testgrupper
    Min lista är så stor att jag kan ta en slumpmässig del av min lista för att testa

Steg 5: Mät och analysera resultaten

Mät och analysera resultaten för att lära dig mer och för att se om dina teorier stämmer. Sammanställ statistiken. Vad betyder den egentligen? Se längre än siffrorna. Även små procentuella skillnader kan ge stora vinster i svarsfrekvens.

    Min öppningsfrekvens ökade ____%
    Min klickfrekvens förändrades ____%
    Mina omvandlingar förändrades ____%
    Trafiken till min webbplats ökade ____%
    Mina klick fokuserades mer på specifika områden, ämnen eller uppmaningar
    Mina klick var utspridda på olika områden, ämnen eller uppmaningar
    Försäljningssamtalen ökade med ____%

Steg 6: Gör ändringar

Bestäm dig för att göra minst en ändring vid varje utskick

    Jag behöver ändra mitt avsändarnamn
    Jag behöver ändra min ämnesrad
    Jag behöver ändra specifika ord
    Jag behöver ändra formatet på ämnesraden
    Jag behöver lägga till innehåll
    Jag behöver ta bort innehåll och förenkla
    Jag behöver öka klickbara ytor eller klick
    Jag behöver förtydliga vad som är klickbart
    Jag behöver ändra texterna
    Jag behöver ändra layout

Källa: https://www.clickz.com/