Relevans grunden för lyckad epostmarknadsföring

Av APSIS

2013-06-12

När konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar blir det allt viktigare att vi som e-postmarknadsförare skickar brev som är värdefulla för våra mottagare.

skapa-ett-intresse-med-text-nyhetsbrev.jpg

Vi talar ofta om relevans. Vi tar upp det på våra seminarier och vi skriver om det i våra artiklar.

Varför? Helt enkelt för att det är så oerhört viktigt – och lönsamt.

Antalet brev som landar i vår inkorg varje dag ökar med 5-10 % per år. Konkurrensen om uppmärksamheten blir allt hårdare och det som uppfattas som annonser försvinner i periferin. För att lyckas med epostmarknadsföringen måste vi ha relevans på agendan.

Det är vår uppgift som avsändare att fånga det som händer och att vara aktuella. Varenda en av dina mottagare frågar sig samma sak: vad ger detta mig?

Gör det till en vana att fråga dig själv detsamma innan du skickar ut ett brev. Vad är viktigt för dina mottagare i det här brevet? Finns det något mina mottagare kan lära sig, kan de få något att prata om, kan de ha roligt, kan de spara pengar eller tid.

Relevans handlar om att vara personlig. Det handlar om att skicka rätt information eller rätt erbjudande till rätt mottagare, vid rätt tidpunkt. Som epostmarknadsförare strävar vi efter att använda de verktyg vi har för att göra varje enskild mottagare på prenumerantlistan till en person.

Men relevans är inte samma sak för alla, lika lite som det är ett enskilt tillstånd som är mätbart. Tänk istället på relevans som en skala med olika steg, där du allt mer närmar dig ett helt personligt utskick.

Skalan ser ut så här:

Massutskick – personifiering – filtrering – triggers – hyperrelevans

Nu är det inte säkert att det bästa för alla är att befinna sig så långt till höger på skalan som möjligt. Du bör arbeta med att hitta det som är rätt plats på skalan för dig genom att kontinuerligt testa, mäta, förändra och förbättra.

Här är några steg som hjälper dig i arbetet!

Personligt avsändarnamn

För vissa företag fungerar det väldigt bra att använda ett personligt avsändarnamn. Istället för att nyhetsbrevet helt anonymt skickas av ”Företaget” kan avsändaren vara ”Sven Svensson på Företaget”. Detta förutsätter att mottagarna har personlig kontakt med enskilda individer på ditt företag.

Använd statistik för att se vad som har fungerat bäst

När ditt brev är skickat bör du studera statistiken noggrant. Då får du svart på vitt vad som fungerat och vad som inte var så lyckat när det gäller erbjudanden och innehåll. Använd statistiken för att planera framåt och bygg vidare på det som fungerade bäst.

Skapa fiktiva kundpersonligheter

Ett bra arbetssätt är att tänka sig olika kundgrupper som personer. Detta kan vara en stor hjälp när du tänker ut vilken typ av kommunikation och vilka erbjudanden som passar bäst. Det är också ett bra verktyg för att hitta en ton i texter och rubriker som upplevs som mer personlig. Det är enklare att skriva till ”Gunnar” eller ”Lena” än att skriva till ”Segment 35-49 år”.

Samla information från andra källor

Sociala medier, CRM-system och analysverktyg för din webbplats är viktiga informationskällor som ger dig mer kunskap om dina mottagare. Du ser hur det du gör tas emot på Facebook eller om det blir kommenterat på Twitter – och du kan agera utifrån denna information. Analysera vad dina besökare gör på din webbplats – särskilt de som kommer från länkar i ditt nyhetsbrev. Vad läser de? Hur länge är de på din webbplats? Gör de vad du förväntar dig – eller något helt annat?

Ställ rätt frågor i dina formulär

Riktar du dig till andra företag i din försäljning? Då är det viktigt att ställa rätt frågor i dina prenumerationsformulär. Ett företag med tre personer har sannolikt helt andra behov än ett storföretag med tretusen anställda – och det måste synas i din kommunikation.

Om du har anmälningsformulär eller liknande på din webbplats – se till att informationen därifrån förs över till adresslistorna för epostmarknadsföring (om du inte använder samma system).

Ha personlig information i själva brevet

Det debatteras flitigt om det fortfarande är bra att använda förnamn i ämnesrader och rubriker. Vissa menar att det känns föråldrat att skriva ”Hej Sven!” och att man som mottagare snarare ser detta som ett försäljningsknep än som något personligt. Andra menar att det fungerar utmärkt. Testa själv vad som fungerar för dig!

Använd en verklig reply-adress

Det kan kännas opersonligt att ha en svarsadress som är helt anonym – som info@foretaget.se – om resten av brevet har en personlig ton. Prova att ha en ”riktig” adress, som sven.svensson@foretaget.se, eller ännu hellre en dynamisk adress till din mottagares kontaktperson hos dig.