När 1+1 = 3, Hur kan integrationer stärka din e-postmarknadsföring?

Av APSIS

2011-09-20

Kan ett plus ett bli mer än två? Ja, när det gäller mjukvara kan det definitivt vara så. När två separata system eller mjukvarutjänster effektivt kan användas tillsammans uppstår många goda effekter - både för individerna som använder systemen och för företaget som får ett effektivare arbetsflöde i organisationen.


En integration innebär vanligtvis att man kan fortsätta arbeta med det program eller system man är van vid, men att man tillför ny information eller funktionalitet från andra system som gör det möjligt att göra uppgifter snabbare eller enklare och att man frigör resurser som kan användas bättre.

De flesta företag brottas med frågan om hur man ska hantera uppgifter om kunder och intressenter på ett bra sätt. Man vill gärna samla in så mycket information som möjligt, eftersom det ger bättre möjligheter till ett effektivt försäljnings- och marknadsföringsarbete. Och man vill gärna att rätt personal internt ska ha tillgång till uppgifterna - samtidigt som man vill att uppgifterna ska vara skyddade och förvaras på ett etiskt och säkert sätt.

Även om grundtankarna ser likadana ut finns det lika många sätt att lösa problemen som det finns företag.

"Ett klick på en länk i ett nyhetsbrev blir en punkt på en säljares att-göra-lista"

    - Ett vanligt problem är att olika delar i organisationen äger olika delar av systemet och konsten är att få hela organisationen att gemensamt dra nytta av en integrerad miljö, berättar Joakim Bergmark, som är ansvarig för integrationer på Apsis. Men kan man hitta rätt lösning finns det ett stort sug att komma vidare. För det finns egentligen bara fördelar med ett förändrat arbetssätt.

Det är två huvudsakliga spår som framträder hos en majoritet av alla företag som är intresserade av integrationer:

  • Man vill förenkla hanteringen av de data man har - och man vill att så mycket värdeskapande information som möjligt ska vara tillgänglig i de centrala systemen.
  • Man vill göra relevant information tillgänglig för rätt personer i organisationen. Det kan handla om att bygga bra rapporter, eller om att det automatiskt ska skapas aktiviteter kring ett resultat. Ett klick på en specifik länk i ett nyhetsbrev ska exempelvis kunna omvandlas till en punkt på en säljares att-göra-lista.

    - Det här är ofta möjligt att genomföra tämligen enkelt, förklarar Joakim Bergmark. Och det leder dessutom till förändringar som gynnar hela organisationen. Plötsligt fungerar samarbetet bättre - det är vanligt att säljare och marknadsavdelning börjar arbeta tätare när säljarna tydligare ser hur marknadsavdelningens arbete bidrar till deras försäljning. Bra integrationer ökar förutsättningarna för ett bra samarbete!

Man vinner mycket på att samla sin kunskap om kunden på ett ställe. Det kan exempelvis handla om att man har ett system för säljstöd, ett för e-postmarknadsföring och ett för adresshantering - när det är fullt möjligt att ha allt i ett enda system.

Bättre arbetsmiljö och bättre resultat

    - Målet är att förenkla och tillgängliggöra relevant data, vilket ger anställda möjlighet att lägga sin tid på det som skapar värde, inte på administration. Integration är ett sätt att förbättra både arbetsmiljö och resultat hos våra kunder, avslutar Joakim Bergmark.