Hur tillgängligt är ditt nyhetsbrev?

Av APSIS

2008-12-15

Tillgänglighet i nyhetsbrev handlar om att skapa en design som gör det möjligt för så många som möjligt att läsa och förstå budskapet.

För alla som arbetar med kommunikation borde det vara en självklarhet att göra allt man kan för att nå så många som möjligt.

När vi pratar om tillgänglighet menar vi att det viktiga är att ge så många som möjligt chansen att ta till sig det du har att säga.

Och det handlar inte om svåra saker - snarare saker som är så enkla att du kan genomföra dem redan till nästa nyhetsbrev du skickar ut.

Undrar du över hur många människor som är berörda? En hel del. I Sverige finns ungefär.

    1 miljon med läs- och skrivsvårigheter
    1,5 miljoner med annat modersmål än svenska
    175 000 med kraftig synnedsättning
    400 000 med inlärnings- och kognitionsproblem

Om du brukar läsa våra nyhetsbrev ser du säkert att vi har gett flera av de goda råd vi ger om tillgänglighet även i andra sammanhang. Det är för att ett nyhetsbrev som är tillgängligt för alla når fler människor och ger dig bättre möjligheter att kommunicera ditt budskap.

Det är viktigt att tänka på att allt du gör för att ditt nyhetsbrev ska bli mer tillgängligt också gör att ditt nyhetsbrev blir bättre. Om du gör dina brev tydligare så kommer fler att förstå vad du menar, och fler kommer att reagera på det du säger eller erbjuder.

Det finns en rad sätt att testa hur en webbplats fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. Man kan välja att få allt innehåll uppläst, eller så kan man besöka sidan med en webbläsare som bara läser text - allt för att få en uppfattning om hur pass väl man har strukturerat sin sida.
Första steget mot bättre tillgänglighet

När det gäller nyhetsbrev kan man tänka på samma sätt som när man designar en tillgänglig webbplats, men det är inte lika lätt att testa om man lyckas.

Några grundläggande tips:

    Namnge länkarna tydligt
    Välj färger som ger hög kontrast för att öka läsbarheten
    Använd aldrig text i bilder - om bilden blockeras försvinner texten
    Beskriv vad bilderna visar

Se till att du har en tydlig länk högt upp i brevet som leder till en webbversion av nyhetsbrevet. Det gör att den som vill kan läsa ditt brev i sin webbläsare och därifrån välja ett hjälpmedel som passar, exempelvis att ändra textstorlek eller använda talsyntes.

Om du vill läsa mer om tillgänglighetsfrågor, ta gärna en titt på www.funkanu.se