Gmail börjar äntligen med feedback loop

Av APSIS

2014-06-05

Att få sina utskick levererade till kunders inbox istället för sorterade som skräppost är en absolut förutsättning för att lyckas med e-postmarknadsföring. Reglerna för hur e-post sorteras går inte alltid att förstå – men nu har i alla fall Gmail börjat ge oss lite mer information med så kallad ”Feedback loop”. Detta ger oss på Apsis ytterligare verktyg för att fortsatt hjälpa er nå fram på bästa sätt.

Det fanns en tid när sorteringen av e-post avgjordes främst baserat på analys av innehållet – av ord och länkar. Med tiden har tekniken utvecklats och de idag starkaste faktorerna som avgör hur mail sorteras är mottagarnas engagemang och avsändarens rykte – både för den server (IP-nummer) som skickar e-posten och för den avsändaradress som står bakom meddelandet.

Typiska faktorer som påverkar ryktet är:

  • Hur stor andel som öppnar, raderar utan att öppna eller klickar på länkar i mail från avsändaren
  • Hur stor andel mail från avsändaren som studsar

Och, absolut inte minst:

  • Hur stor del av alla mail från mottagaren som markerats som spam av mottagarna.

Detta innebär att det vilar ett stort ansvar hos alla avsändare – men att göra ett bra leveransbarhetsarbete kräver tid och medvetenhet. De flesta känner redan till att vi måste ha goda rutiner för att hålla mottagarlistor uppdaterade och att skicka relevant information – ändå kan detta arbete emellanåt bli haltandes till dess att problem med missnöjda mottagare uppstår. Risken är då att åtgärderna blir mer drastiska än om detta sköts rätt från början.

En god nyhet för alla som tar leveransbarhet på allvar är att Gmail numera meddelar seriösa e-postleverantörer om avsändare (kunder) vars användande ligger i riskzonen att klassas som spam. Det som Gmail infört är möjligheten att få återkoppling på utskick där, i storleksordningen mer än 0,55 % av mottagarna har klassificerat brevet som spam (exakt gränsvärde är inte officiellt – leverantören får endast notis om avsändare vars spamklassning överskrider Gmails accepterade nivå). Genom denna återkoppling kan epostleverantörer som Apsis få en löpande kvalitetsuppföljning och agera innan en avsändare får riktigt stora problem. Återrapporteringen täcker endast hur många som markerat ett utskick som spam och endast för utskick till lite större listor (för att det inte skall gå att följa upp vilken mottagare som markerat). De andra faktorerna såsom studsar och andel lästa mail kan ni som tidigare enklast se i utskicksrapporten.

I nuläget finns Gmails feedback loop aktiv för alla utskick som görs genom Apsis plattformar och vi kommer löpande att ta kontakt med avsändare som får återrapportering för att säkerställa rätt väg framåt för god leveransbarhet.