Gmail avskaffar bildblockering och lagrar bilder temporärt

Av APSIS

2013-12-17

Så här påverkas du som e-postmarknadsförare.

För några dagar sedan meddelade Google att Gmail kommer hantera bilder i epost på ett förbättrat sätt. Bilder kommer numera att laddas in automatiskt – från en cachad källa. Den tidigare automatiska bildblockeringen är avskaffad.

Förändringen lanseras på desktop från och med 12 december och kommer att lanseras på Gmail mobile apps under tidiga 2014 enligt Google själva.

Men hur påverkar detta dig som e-postmarknadsförare? Och vad händer med tekniken för att mäta öppningar av epost genom bildnedladdning?

Gmails nya teknik baseras på cachade bilder

Tidigare när du fick ett mail till din inkorg i Gmail, så hämtades varje bild från en ursprungsserver varenda gång du öppnade mejlet. Med Gmails nya lösning, så lagras (cachas) bilderna temporärt på en av Googles servrar. Hur länge bilderna lagras här vet vi för tillfället inte.

Resultatet enligt Google är vinningar i hastighet och pålitlighet för mottagaren. För den som skickar betyder det mindre belastning på servern där bilderna hostas.

Hur påverkas öppningsstatistik som mäts med bildnedladdning?

Som du kanske vet mäter de flesta e-postmarknadsföringsverktyg prenumerantens öppningar av ett mail med hjälp av att se om en liten pixelbild laddats in eller ej. Detta betyder att om man öppnar ett mail och har bildblockering aktiverad, så kommer det ej räknas som en öppning.

När nu Gmail laddar bilder automatiskt kan det innebära att din öppningsfrekvens kommer öka och bli mer precis (om du har många Gmail-adresser bland dina prenumeranter). Vi vill tillägga att APSIS Pro även använder sig av klick för att mäta öppningsfrekvens. Om en mottagare skulle ha bildblockering på, men klickar i mailet, så räknas detta således som en öppning trots att inga bilder laddats in.

Men vad händer om man öppnar sitt mail fler gånger när bilderna är lagrade temporärt?

Medan antalet spårade unika öppningar kan komma att öka, så är baksidan av myntet att multipla öppningar kan bli svårare att mäta, beroende på hur länge bilder cachas.

Viktigt: Övrig statistik påverkas inte

Det är viktigt att poängtera att klickmätningar och andra typer av spårning i epost inte kommer att på verkas. Det är enbart bildnedladdningen som påverkas av Gmails uppdatering.