Förbättra leveransbarheten

Av APSIS

2009-06-25


Många som tar steget att börja använda ett professionellt verktyg för sin e-postmarknadsföring har tidigare upplevt någon form av problem med att få sin e-post levererad. Men leveransbarhetsproblem kan mycket väl drabba även erfarna användare. Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som är problemet, men en gemensam nämnare är ofta att man plötsligt blir blockerad i vissa webbklienter, exempelvis Gmail eller Hotmail.


Det kan vara svårt att sätta en tydlig diagnos på varför man blir tillfälligt svartlistad och hindrad från att leverera e-post. Ofta är det en teknisk fråga, att man på något sätt levererat sin e-post på ett sätt som gör att det ser ut som skräppost, men man kan också ha gjort ett misstag med innehåll eller ämnesrad som man blir hårt straffad för.

Lösningen på tekniska problem är ofta att använda ett seriöst, professionellt e-postverktyg. Lösningen på innehållsproblem finns oftast att hitta i de egna breven och vägen till att hitta rätt ligger i att testa sina brev innan man skickar.

Vi har full förståelse för att leveransbarhetstester kanske inte är det roligaste momentet för dig som arbetar med att skapa och skicka nyhetsbrev. Å andra sidan är det en ganska enkel åtgärd som gör resultatet så mycket bättre.

Vi kan börja med att slå fast att det inte finns någon hundraprocentig leveransbarhet. Människor byter jobb och byter adress - och varje förändring du inte vet om kommer att påverka resultatet. Det du kan göra är att sträva efter att vara så bra som möjligt. Du kan göra vissa saker - andra saker sker vanligen hos din e-postleverantör.

- Vi gör mycket bakom kulisserna för att flödet av e-post ska fungera på ett bra sätt, berättar Magnus Een, som är leveransbarhetsansvarig på Apsis. Det handlar om att bygga ett långsiktigt förtroende mellan oss som skickar mycket e-post och de som tar emot och skickar vidare till slutdestinationen. Rent konkret handlar det om att ha en teknisk infrastruktur som är rätt - vi kan skicka på rätt sätt, i rätt hastighet - men också om att vi uppfyller alla de krav som ställs på stora leverantörer av legitim e-post. Det här är saker som våra användare inte behöver känna till, men som påverkar deras resultat påtagligt.

Den som skickar e-post möts ofta av leveransbarhetsfrågor på två områden som är utmaningar på olika sätt: studsar och spamfilter.

Studsar är e-postmeddelanden som av något skäl inte kommer fram på rätt sätt. Man skiljer på mjuka studsar, som beror på ett tillfälligt fel - mottagarens inbox kanske är full, eller så är det något tekniskt problem som du som avsändare inte kan påverka.

Hårda studsar indikerar däremot permanenta fel. E-postadressen är felstavad eller avstängd och adresser som ger hårda studsar bör tas bort från prenumerationslistan.

Spamfilter är en helt annan sak. Spamfilter finns till för att stoppa spam - inte legitim marknadsföring med e-post. Alla som arbetar med att stoppa spam står på marknadsförarnas sida. Ingen vill att spam ska komma fram och ingen vill att vanliga e-postmeddelanden ska blockeras eller filtreras bort. Vi har tidigare skrivit om spam och vad du som användare ska tänka på i den här artikeln.
Vad kan jag göra som användare för att förbättra min leveransbarhet?

- Det första och enklaste rådet är att testa dina meddelanden innan du skickar, menar Magnus Een Sedan är det viktigt att sköta om sin prenumerationslista så att felaktiga adresser städas bort. Men mycket av det tekniska bakgrundsarbetet när det gäller leveransbarhet sköter vi och andra seriösa leverantörer, så det viktigaste för dig som marknadsförare är ändå det här: Skicka användbar, relevant e-post till personer som verkligen vill ha dina brev. Då kommer du att lyckas.