En underbar värld med triggers

Av APSIS

2010-12-14

- exempel på hur du kan använda dem

En varning bör utfärdas innan du läser denna artikel. Triggers är beroendeframkallande. Har du en gång fått klart för dig vilka möjligheter som finns, så kan du knappt sluta att komma på nya sätt för att använda triggers.


Detta är en trigger

En trigger är en händelse - baserad på ett eller flera villkor - som automatiskt utlöser skickandet av någon form av meddelande. Det handlar alltså om att jobba med förutbestämda cykler och i vissa fall att bearbeta segment från tidigare utskick. Hur villkor(en) för triggern ser ut kan variera. En trigger kan exempelvis gå igång när en prenumerant har sin födelsedag eller när någon nyligen anmält sig som prenumerant för ett nyhetsbrev.

Med kreativitet och tydliga syften, är det svårt att se begränsningar

Även om triggers är baserade på fasta flöden, inställningar och data, så är sätten som man kan använda dem på så varierande, att de väcker fantasin hos de flesta. Det intressanta blir när man börjar experimentera med kombinationer av filter, data och tid. Nedan finner du tre exempel på grunddesign av triggerflöden.

Kursgården - bokningsbekräftelse och det goda värdskapet

Ett användningsområden för triggers skulle kunna vara för ett automatiserat flöde efter en bokning på en kursgård. När bokningsansvarig har fyllt i ett formulär med gästens bokningsuppgifter, läggs de in på e-postlistan. Då triggas ett flöde som inleds med en bokningsbekräftelse.

krsgrd.png

Tre dagar innan kursvistelsen går steg två igång: ett mejl med tips, vägbeskrivning och kanske en restaurangmeny och lista med spa-behandlingar skickas ut. Det sista steget är en utvärdering som skickas ut sju dagar efter vistelsen. Som belöning för slutförd utvärdering får kunden en rabatt-voucher för framtida besök.

Clubers Club - skapa exklusivitet och få fler besökare

VIP-inbjudningar är alltid uppskattade. Ett exempel på hur en trigger skulle kunna användas är att nattklubben väljer att skicka ut en VIP-inbjudan via mejl när deras prenumeranter har födelsedag. Detta är även ett ypperligt tillfälle för att utöka prenumerantlistan.

 birthd.png

Födelsedagsbarnet får nämligen möjlighet att ta med sig fem vänner, som i utbyte mot prenumeration också får VIP-inträde. Om det känns berättigat skulle VIP-biljetten även kunna skickas som sms dagen då den ska nyttjas.

En e-kurs - tillfälliga prenumerationer, bygg upp förväntningar

Det finns mycket kunskap i organisationer - kunskap som kan användas för att berika internkommunikationen, men även i marknadsföringssyfte.

ekrs.png

Med triggers kan du bygga upp små "e-kurser" som fungerar som tidsbestämda prenumerationer. Exempelvis skulle en kommunikationsbyrå kunna erbjuda en kurs i fyra delar om hur man utformar en sociala medier-strategi. Förutom att producera innehållet så är det enda som behöver bestämmas vilket intervall det ska vara mellan utskicken.

Undvik julklappseffekten

Det är lätt att drabbas av julklappseffekten när man precis fått möjligheterna med triggers klara för sig. Allting verkar vara berättigat. Det viktiga är att tänka efter varför du gör det du gör. Finns det en logik bakom dina triggers, fyller de en funktion? Som alltid bör relevans var ett av ledorden.

Tänk på att du måste skapa grundförutsättningar

Tänk på att du kan ha flera triggers kopplade till en lista och därmed kan skapa mer komplexa flöden. Förutsättningarna bakom välfungerande triggers är att du har samlat in nödvändig data. Har du inte prenumerantens födelsedag, ja då blir det svårt att göra ett triggat utskick för denna händelse. Vet du inte om din prenumerant är man eller kvinna? Då går det uppenbart inte att använda detta som en parameter i dina triggers. Tänk därför igenom vilka data du har om dina prenumeranter innan du börjar planera dina triggers. Som vanligt är flera delar av din e-postkommunikation som samverkar för att skapa önskvärt resultat.

Varför göra något manuellt när du kan låta det ske automatiskt?