E-post i mobilen allt vanligare

Av APSIS

2012-06-27

E-post i mobiltelefonen ökar lavinartat. Det är en spännande utveckling som kommer att betyda mycket för alla som arbetar med e-postmarknadsföring.

För ett år sedan publicerade vi på APSIS E-postbarometern, en rapport i tre delar som baserades på en undersökning av hur mottagare och avsändare såg på e-post som marknadsföringskanal. Nu har vi gjort en uppföljning av delen som handlade om mobilitet och e-post i mobilen, helt enkelt för att det är här det är här förändringarna sker snabbast. På bara ett år har mycket förändrats!

Här är några av de mest intressanta punkterna i undersökningen tillsammans med en kort beskrivning av vad vi på APSIS gör för att möta utvecklingen.

Många fler har tillgång till e-post i mobilen nu

När vi frågade förra året hade ungefär fyra av tio svenskar tillgång till sin e-post i mobilen. I år är siffran sex av tio. Det är en mycket stor ökning. I vissa åldersgrupper, främst bland yngre, är siffran så hög som 80 %.

Det är rimligt att säga att vi nu passerat en kritisk massa och att de flesta faktiskt har tillgång till e-post i mobilen. Detta är ett nytt normaltillstånd som alla måste förhålla sig till.

Användarna är till största delen positiva

Frågan är om den nya tekniken verkligen blir använd. Bara för att man har tillgång till en viss teknik är det inte säkert att den kommer till nytta - eller att man tycker om den.

Det visar sig att man både använder tekniken för att läsa e-post i mobilen och att man uppskattar de nya möjligheterna den ger. Fler människor upplever en ökad känsla av tillgänglighet, de känner sig inte stressade och i många situationer föredrar de att läsa sin e-post i mobilen.

Intressant och spännande, men samtidigt inte oproblematiskt.

Hur kommer det att påverka dig som marknadsförare?

För dig som e-postmarknadsförare innebär den här utvecklingen både möjligheter och utmaningar. Det är naturligtvis glädjande att e-post behåller och till och med stärker sin ställning som kostnadseffektiv marknadsföringskanal. Samtidigt ska man vara medveten om att användarna ofta tycker att designen på e-posten inte riktigt fungerar på en mobilskärm. Det som ser bra ut på datorn blir ofta för smått på mobilen.

Detta är något att tänka över, inte bara för dig som vet att du redan nu har många mobila läsare, utan för alla - inom kort kan vi räkna med att i stort sett alla läser åtminstone vissa av sina brev på mobilen.

Läs om hur Apsis kan hjälpa dig med att mobilanpassa dina nyhetsbrev