Därför fungerar marknadsföring via e-post och nyhetsbrev

Av APSIS

2013-05-14


De flesta använder e-post

85 procent av världens internetanvändare använder e-post (och i Sverige hela 92 procent). 62 procent är aktiva i sociala medier. Det visar en ny undersökning från Ipsos.

E-postanvändandet ökar

2012 fanns det 3,3 miljarder e-postkonton, enligt Radicati Group. 2016 beräknas det finnas 4,3 miljarder. Radicati har räknat ut att dessa användare skrev 89 miljarder jobbrelaterade mail per dag, vilket blir 32 biljoner om året. Då är de privata mailen ändå inte inräknade.

E-post har blivit mobil

Allt fler har smartphones i dag och det gör att fler får tillgång till e-post i flera enheter. Människor vill kunna kolla mailen när och var de vill. 2012 såldes 700 miljoner smartphones i världen. Forrester Research räknar med att mer än tre fjärdedelar av de amerikanska e-postanvändarna kommer att läsa sin e-post i mobilen 2017.

Det innebär att e-post är ett viktigt kommunikationsredskap både för konsumenter och för företag. Med tanke på statistiken är det självklart att marknadsförare också är intresserade av e-postmarknadsföring som fungerar på pekskärmar.

E-postmarknadsföring fungerar

E-postmarknadsföring är kostnadseffektiv, snabb, lönsam och mätbar. Med hjälp av e-postmarknadsföring kan du öka din försäljning på nätet, se till att fler besöker webbplatsen, att de laddar ner filmer, rapporter och annat material du erbjuder eller säljer. Med hjälp av e-postmarknadsföring stärker du kundernas lojalitet, får kunder att besöka din webbutik och stärker samtidigt ditt varumärke.

Vad som talar för e-post

E-postmarknadsföring är oslagbart, jämfört med konventionell marknadsföring och reklam, eftersom den erbjuder följande: Den är effektiv, har bra räckvidd, går att filtrera och kostnaden per kontakt är låg.

Det viktigaste är att e-postmarknadsföring är möjligt att mäta, även på detaljnivå. Med e-postmarknadsföring får du – om du är uppmärksam – tillgång till feedback och detaljerade uppgifter om hur din kommunikation fungerar.

Sammanfattningsvis är e-post ett effektivt sätt att nå många människor. Kostnaden är relativt låg och du får detaljerade kampanjrapporter som gör det möjligt att ständigt förbättra din kunskap om mottagarnas beteenden och få bättre resultat.

Kommunicera på mottagarens villkor

Forskning visar att de flesta väljer att ta emot e-post från relativt få varumärken och organisationer. I Storbritannien visade en undersökning från Direct Marketing Association, DMA, att hälften av konsumenterna prenumererar på nyhetsbrev från färre än elva varumärken.

För att lyckas med din e-postmarknadsföring behöver du vara medveten om två grundprinciper. Det visar både forskning och vår egen branscherfarenhet. Alltså:

1. Människor är restriktiva med vad de tillåter i sina inkorgar. De vill i regel bara ta emot e-post (till exempel nyhetsbrev) som de uttryckligen har bett om att få.


2. När du väl har lyckats få dem att prenumerera (på till exempel ett nyhetsbrev) gäller det att få dem att vilja fortsätta ta emot dina mail. Du måste leverera något de tycker är värdefullt.


Om du följer dessa två enkla principer är chansen stor att din satsning på e-postmarknadsföring kommer att lyckas. Nyhetsbrev som följer dessa principer brukar nämligen få ett starkt och positivt mottagande.

Du måste be om lov

De allra flesta som skickar nyhetsbrev har ett gott syfte. De vill att breven ska bli lästa och generera nytta och de vill absolut inte uppfattas som någon som skickar skräppost (spam).

Om du frågar några personer om hur de definierar vad skräppost är, kommer du att få olika svar. De flesta brukar säga att det är e-post som de inte har bett om, eller e-post som kommer från en avsändare de inte känner till.

Det är en av orsakerna till att du inte kan använda samma strategi för e-postmarknadsföring, som för en DM-kampanj eller ett erbjudande på nätet. Mottagarna reagerar olika beroende på i vilken kanal du kommunicerar. DM kräver ett förhållningssätt, nätet ett andra, och e-postmarknadsföring ett tredje.

Föreställ dig att du får en broschyr i brevlådan där hemma. Det är möjligt att det irriterar dig och att du har satt upp skylten: ”Ingen reklam, tack”. Det är sällan du blir riktigt arg. Men vad skulle hända om du fick samma broschyr i din inkorg? Förmodligen skulle du reagera häftigare.
Om du väljer att skicka oönskade mail, kan det få många negativa konsekvenser:

Du riskerar att begå ett lagbrott. Flera länder har lagstiftat mot skräppost och det innebär att det är olagligt att skicka e-post i marknadsföringssyfte utan tillstånd.

Mottagarens syn på dig som avsändare färgas negativt av att du skickat något hon inte har bett om. Du riskerar er relation och du riskerar att fläcka ner ert varumärke.

Svarsfrekvensen på oönskade mail är låg. (Hur ofta svarar du på ett mail som erbjuder dig att köpa Viagra eller att ta ut ett plötsligt arv från en ”släkting” i Nigeria? För- modligen riskerar andra oönskade mail att hamna i samma kategori.) Samtidigt är svarsfrekvensen på önskad e-post riktigt bra.

Om en mottagare uppfattar ditt mail som skäppost, så kan de spamanmäla det i sitt e-postprogram eller på sin webbsida. Det kan leda till att e-post från ditt företag automatiskt filtreras bort och klassificeras som skräppost hos en e-postleverantör, till exempel Gmail eller Yahoo, och därmed inte levereras alls.

Vilka är villkoren för etisk e-postmarknadsföring

När du arbetar med e-postmarknadsföring måste kommunikationen ske på mottagarens villkor och med hennes tillstånd. Då finns det några saker att tänka på:
 

  • Det är viktigt att mottagaren har rätt förväntningar. Därför behöver du vara tydlig. När du ber någon att prenumerera på ditt nyhetsbrev, berätta vem avsändaren är, vad breven kommer att innehålla och kanske också hur ofta de kommer.
  • Skicka bara till mottagare som uttryckligen har bett att få e-post från dig.
  • Dela aldrig din adresslista med någon. Använd den bara för att skicka den typ av nyhetsbrev som du angav när mottagaren prenumererade.
  • Gör det lätt för mottagaren att avsluta prenumerationen.


När vi själva frågade dem som prenumererar på våra nyhetsbrev vad de tycker om att få e-postmarknadsföring som de inte har bett om, svarade så många som sju av tio att det aldrig är okej.

När spelreglerna är tydliga känner sig mottagarna trygga. Nyckeln till framgång på nätet är att dina prenumeranter litar på dig. Etisk e-postmarknadsföring bidrar till att bygga förtroende. Det lönar sig att tänka långsiktigt. Bygg upp din adresslista med prenumeranter som litar på att du behandlar både dem och deras e-post- adresser väl.

Om du väljer att skicka mail till personer som inte har bett att få information från dig, kommer det att göra mer skada än nytta. E-postmarknadsföring som sker på mottagarens villkor ger både fler klick och leder till fler köp.

Att få tillstånd är bara en av de grundläggande principerna för framgångsrik e-postmarknadsföring. Den andra handlar om att leverera något som har ett värde för mottagaren.

De flesta bryr sig alltså mindre om vad som hamnar i deras fysiska brevlåda, än vad som hamnar i inkorgen. Det beror på att de flesta tycker att inkorgen är mer privat och att de inte vill få sin personliga sfär invaderad.

Sju av tio svarade att det aldrig är okej att få e-postmarknadsföring som de inte har bett om.

Slutsatsen är tydlig. Framgångsrik e-postmarknadsföring innebär att du bara skickar e-post till en mottagare som har gett dig tillåtelse att göra det. Det är skillnaden mellan e-postmarknadsföring och de flesta andra marknadsföringskanaler.