Bildblockering: Så påverkar den nya tekniken din marknadsföring

Av APSIS

2006-03-26

Det är framför allt två funktioner som under de senaste åren har ändrat förutsättningarna för e-postmarknadsförare. Den ena är förhandsgranskning av e-post - vilket innebär att mottagaren kan ta del av mejlet utan att faktiskt öppna det. Det andra är bildblockering - vilket hindrar bilder från att visas förrän användaren har givit sitt godkännande.


Tillsammans har funktionerna stor betydelse för hur ditt e-postmeddelande tas emot. Allra störst är effekten för företag som vänder sig till andra företag, eftersom andelen användare som nyttjar webbaserade e-postklienter utan förhandsgranskning och bildblockering är lägre bland b2b-företag. Men egentligen är det minst lika viktigt för konsumentföretag, eftersom allt fler e-postklienter stödjer dessa funktioner. Yahoo! Mail beta-testar bland annat en e-postklient där förhandsgranskning och bildblockering kommer att ingå.

Enligt uppgifter från e-postmarknadsföringsföretaget EmailLabs, som nyligen har genomfört en studie om hur förhandsgranskning och bildblockering påverkar mottagarna, finns det all anledning att ta sig en funderare över hur utvecklingen påverkar ditt företag. Deras studie visar bland annat att:

  • Mer än 9 av 10 mottagare har tillgång till förhandsgranskning av sin e-post (och 7 av 10 säger sig regelbundet utnyttja funktionen).
  • Mer än hälften av de som läser e-post i en affärsorienterad klient så som Outlook eller Lotus Notes ser inte bilderna i mejlen eftersom klienterna blockerar dem.
  • 75% av e-postmottagarna som utnyttjar förhandsgranskning ser ofta en mycket liten del av brevet.
  • Nästan hälften av alla mottagare tittar inte på mer än de allra första raderna i förhandsgranskningen för att avgöra om de vill fortsätta ta del av innehållet eller inte.
  • Avsändarens namn och/eller adress fortsätter att vara den mest betydelsefulla faktorn när e-postmottagare tar del av förhandsgranskningen (60%), tätt följd av ämnesraden (54,3%) och eventuell teaser-text (30,3%).
  • E-postanvändare är mest benägna att visa blockerade bilder för att göra det enklare att läsa (80%) eller för att se bilder och annan grafik, snarare än för att ta del av reklam (10,1%).
  • Bara 31% av e-postanvändarna säger sig alltid eller regelbundet lägga till b2b-nyhetsbreven i deras adressbok för att undvika risken att mejlen sorteras bort som skräppost.

Så. Vad kan då du göra för att öka dina chanser att bli läst? Här följer några handfasta tips:

1. Designa rätt.

Justera nyhetsbrevets design så att det viktigaste innehållet alltid hamnar överst. Locka gärna till vidareläsning genom rubriker och/eller sammanfattningar av typen "I det här brevet lär vi dig hur." eller " 3 steg till en bättre." och så vidare. Det viktiga är att mottagarna öppnar mejlet.

2. Lär av länkhistorien.

Förhoppningsvis använder du ett verktyg som ger dig kunskap om hur dina e-postmottagare har klickat. Använd dig av informationen. Ta reda på vilka länkar som har genererat flest klick, och placera dessa längst upp i brevet.

3. Flytta ned administrativ information.

Information om hur mottagaren administrerar brevet - avskriver sig med mera - är viktig, men aldrig viktigare än huvudinnehållet. Och vid förhandsgranskning riskerar den att ta över helt. Fundera därför om du kan flytta den icke-säljande information till brevets nedre delar.

4. Den viktiga ämnesraden.

Att e-postmottagare har möjlighet att förhandsgranska innehållet innebär inte att ämnes- och adressraderna blir mindre viktiga. Så många som 60% av användarna säger sig konsultera just dessa för att avgöra om de ska skanna meddelandet i förhandsgranskningen eller ta bort det direkt.

5. Förlita dig inte på bilderna.

Sätt inte all din tro till att bilder som är länkade till din webbplats visas. Använd dig i stället av både av text och html i reklam, logotyper och annat budskap. Genom att jobba smart kan du även nå fram till de som väljer att läsa ditt e-postmeddelande med blockerade bilder.

6. Alt-taggarna - ta det säkra före det osäkra.

Även om tekniken bakom bildblockering innebär att även alt-taggar (beskrivande text knuten till respektive bild) ofta stryker med, skadar det inte att utnyttja dig av dem. För den användare som blockerar dina bilder kan alt-taggarnas innehåll göra stor skillnad.