Bättre punktlistor i två enkla steg

Av APSIS

2008-03-20

Vad skiljer en riktigt bra punktlista från en mindre bra? Omsorg om detaljerna och en smula kunskap om hur vi läser texter. Om du vill bli läst, så måste du ta hänsyn till hur det mänskliga ögat vandrar över sidan eller skärmen. Det handlar inte om att styra ögat - snarare om att låta kunskapen om ögats rörelser styra var du placerar texten.


Punkt 1. Omorganisera din lista

När man skriver en punktlista börjar man spontant med det viktigaste och avslutar med det minst viktiga. Problemet är att ögat inte värderar vad som är viktigt på det sättet. När vi läser, ser vi de två översta punkterna och sedan hoppar vi ner till den sista punkten. Sedan hoppar vi glatt vidare någon annanstans - och struntar helt i punkterna i mitten.

Organisera din punktlista så här:

. Det viktigaste

. Näst viktigaste punkten

. En mindre viktig punkt

. En mindre viktig punkt

. Tredje viktigaste punkten

Punkt 2. Placera de viktigaste orden först

Vi läser inte listor på samma sätt som löpande text, så din punktlista kan inte vara skriven som artikeln i övrigt. Du kan inte heller inleda varje punkt med exakt samma ord eller ens med ord som börjar med samma bokstav - då riskerar du att resten av punktlistan blir ignorerad eller sedd som en oidentifierbar massa.

Här är orden som syns bäst i en punktlista (det som ögat inte ser är markerat som "nix nix nix").

. Ord ord ord ord nix

. Ord ord ord nix nix

. Ord nix nix nix nix

. Nix nix nix nix nix

. Ord ord nix nix nix

Om du placerar dina "bästa" ord - särskilt ord som sticker ut och skiljer sig från varandra - på platserna som är markerade med "ord", så kommer läsvärdet för din punktlista att öka omedelbart (återigen - fånga uppmärksamheten genom att bryta mönstret).

Rent praktiskt så är det enklast att börja med att skriva listan som du vanligtvis skulle ha gjort, och sedan ta en ordentlig titt på den. Ordna, flytta, byt ord, ordna igen - när du är färdig har du med enkla medel ökat sannolikheten att bli läst.