3 digitala trender att hålla koll på under 2017

Av Dag Thorén

2016-10-06

De digitala medierna är både en välsignelse och en förbannelse för den som arbetar med marknadsföring. Samtidigt som de inrymmer en enorm potentiell genomslagskraft, så leder det stora informationsöverflödet till att konkurrensen om kundernas uppmärksamhet har blivit hårdare än någonsin. 

Under 2017 ställs vi som arbetar med digital marknadsföring inför en stor utmaning: 

Hur ska vi leverera en sammanhängande och engagerande kundupplevelse i alla kanaler?

Svaret på denna fråga är långt ifrån självklart. Men bara genom att fundera kring frågan kan vi få en inblick i vilka digitala trender som marknadsförarna måste ta till sig för att lyckas skapa ett genuint engagemang för deras varumärke.

Större fokus på hela kundresan

Under 2017 kommer allt fler marknadsförare försöka täcka alla kontaktytor som omgärdar den digitala kundresan. För att lyckas gäller det att tänka ett steg längre än enskilda annonskampanjer och konverteringar. Det gäller sammanföra data och skapa en enhetlig upplevelse som sträcker sig över flera plattformar, kanaler och mellan såväl online- som offline. 

datadriven marknadsföring

 

Att skapa en sådan kundupplevelse kan låta som en övermäktig uppgift. Och i dagsläget är det väldigt få, om ens någon som har lyckats fullt ut. Därför gäller att börja i små steg.

Digitala marknadsförare översvämmas med data om kundernas beteende. Men för att marknadsförare ska använda den på ett meningsfullt sätt måste denna data placeras in i ett större sammanhang.

"Marknadsförare som endast fokuserar på beteendedata utan att ta hänsyn till kundernas identitet kommer misslyckas med kravet på relevans." - Marketing Sherpa

Om ambitionen är att täcka hela kundresan räcker det inte att stirra sig blind på data från enskilda kanaler. Även CRM och andra offline-källor måste vägas in för att förstå bakgrunden till kundernas agerande.

Inför 2017 gäller det därför att kombinera demografisk data och beteendedata för att möta kundernas höga krav på relevant innehåll.

Kundcase: Ta reda på hur mobilföretaget 3 skapar anpassat innehåll och skräddarsydda erbjudanden till deras hemsidebesökare

Den mellanmänskliga faktorn

digital marknadsföring

 

När ett system havererar eller något går fel brukar vi hänvisa till ”den mänskliga faktorn”. Detta uttryck är ett tecken på att vi sätter större tilltro till tekniken än till oss själva som människor.

Den stora tron på tekniken märks inte minst inom marknadsföring, där fokus lätt hamnar på begrepp som marketing automation, artificiell intelligens och sakernas internet. 

Men även om tekniken och automatiseringen hjälper oss att spara tid och resurser kan den (ännu) inte ersätta den mänskliga intuitionen. För att tekniken och den data som tekniken genererar ska bli användbar måste det finnas en kultur som kan ta tillvara på den. Inför 2017 är det därför viktigare än någonsin att digitala lösningar skapas för människan med hjälp av tekniken. Och inte tvärtom.

Ett större fokus på mellanmänsklighet handlar inte om att bortprioritera avancerade tekniska lösningar. Det handlar snarare om att använda tekniken på ett kreativt sätt för att skapa en bättre upplevelse för människan.

Vill du skapa en personligare upplevelse för dina besökare? Hämta vår handbok om personalisering! 

Spotify är ett företag som verkligen lyckats dra nytta av data och teknologi för att nå direkt till användarnas hjärta. Varje måndag får deras användare en spellista med ”Veckans tips”, som automatiskt genereras med hjälp av den data som Spotify samlar från användarna.

Veckans tips har blivit en succé. Ungefär ett år efter lanseringen har den omtyckta tjänsten använts av mer än 40 miljoner Spotify-användare.

Marknadsföring genom kristallkulan

Om du vill veta vem som vinner det amerikanska presidentvalet ska du förmodligen fråga en person som har tillgång till Googles massiva databaser. Stora mängder data ger nämligen inte bara ett facit bakåt i tiden, det kan också ge en fingervisning om framtiden.

prediktiv marknadsföring

 

Även om väldigt få företag kan tävla med Google när det gäller kvantitet, så blir företagen allt bättre på att samla in data som är relevant för deras verksamhet.

Därför är det föga förvånande att Predictive Analytics är det senaste i raden av buzzwords inom digital marknadsföring. Predictive analytics, eller prediktiv analys, är en typ av datadriven marknadsföring som går ut på att göra antaganden om framtiden.

Dessa antaganden kan vara otroligt komplexa och innefatta oerhört stora datamängder. För digitala marknadsförare handlar prediktiv analys snarare om att strategiskt planera kundresan och att utnyttja data på ett smart och kreativt sätt.

En prediktiv analys baseras på marknadsförarens analytiska förmåga att använda den data som finns tillgänglig för stunden. Predikativ marknadsföring kan vara mycket enkelt, det kan handla om att väga in väderrapporten när du planerar helgens kampanj. Om prognosen lovar ösregn finns det ingen idé att marknadsföra grillkol, eller hur?

Under 2017 kommer varumärken som lyckas med prediktiv marknadsföring både ligga steget före sina kunder och sina konkurrenter. Det är åtminstone ett rimligt antagande. 

3 tips för din digitala marknadsföring 2017

  • Arbeta med att kombinera demografisk data med beteende-data.
  • Skapa digital marknadsföring för människan med hjälp av tekniken. Och inte tvärtom.
  • Analysera dina befintliga data för att identifiera nästa steg på kundresan. 
 
Nyfiken på våra lösningar inom datadriven marknadsföring? Boka en kostnadsfri demo av APSIS Profile Cloud så berättar vi mer.