11 spaningar inom e-handel, B2B & datadriven marknadsföring inför 2017

Av APSIS

2016-12-06

2016 var ett fantastiskt år för digitala marknadsförare: från spännande cloud-lösningar till nya sociala plattformar, integrationer och uppköp. Under 2017 har vi som arbetar med marknadsföring goda förutsättningar att skapa fantastiska saker.

Den boomande e-handeln, B2B-marknadsföring och datadriven marknadsföring var tre områden som tydligast kännetecknade 2016. Därför bad vi tre experter på respektive område att berätta vad som gäller under 2017. Fortsätter utvecklingen i samma riktning? Eller kan vi vänta oss något helt annat? 

Emil Eriksson CPM APSIS Ecom

Från omnikanal till ”Unified commerce”

E-handeln har utvecklats från en marknadsföringskanal till multikanal till omnikanal. Nästa steg i utvecklingen kallas Unified Commerce, vilket kortfattat betyder att all data uppdateras i alla kanaler - i realtid. I praktiken innebär detta att du som marknadsförare får en fullständig överblick och en ”sanning” över dina kunder.

Detta är ett stort framsteg jämfört med omnikanal, där data vid en given tidpunkt kan finnas i en isolerad kanal. 

Prediktiv data blir avgörande

Personalisering (det vill säga shoppingupplevelser som är anpassade till den unika besökaren) har varit en utopi för e-handlarna under en lång tid. Givetvis kommer personalisering fortsätta att vara viktigt, men under 2017 kommer vi se stora framsteg i takt med intåget av prediktiv data.

De e-handlare som kan utnyttja data är bättre på att förstå deras kunders beteende och köpvanor. Jämförelser av olika kundprofiler kan ytterligare hjälpa e-handlarna att förutspå kundens nästa steg baserat på vilka inköp som gjorts av liknande kundprofiler. 

Chatbottar kommer leda till ökad försäljning

Under 2017 kommer antalet e-handlare som använder så kallade chatbottar via exempelvis Facebook Messenger kraftigt öka. Chatbottarnas genomslag kommer inte bara frigöra företagens resurser och möjliggöra en smidigare shoppingupplevelse, det kommer också innebära en ökning i antalet genererade leads samt en högre försäljning. Detta beror på att chatbottarna både leder till fler konverteringar och ett högre försäljningsvärde. 

Läs mer om läget inom den Skandinaviska e-handeln i vår nya rapport!

 

 

 

Wilhelm Sahlberg APSIS Lead CPM

 

Marketing Automation kommer slå igenom på bred front

Även om många haft den här spaningen under de senaste åren så dröjde det faktiskt till 2016 innan marketing automation tog fart på riktigt. Därför tror jag att 2017 kommer bli året som B2B-företagen äntligen börjar ta till sig logiken bakom MA. Det betyder inte nödvändigtvis att de implementerar tekniken, men att de förstår tankesättet och varför det är viktigt inom dagens B2B. 

Marknadsavdelningen kommer få högre status internt

Marknadsavdelningen kommer gå från de som "fixar hemsidan och uppdaterar på Facebook" till en avdelning som genererar kvalificerade leads till säljkåren (med allt som det innebär). Denna utveckling kommer leda till ett tätare samarbete mellan marknad och försäljning och det kommer också leda till att 2B2-företagen tar fram fler leads internt, vilket redan är ett krav från säljarna. 

Säljarna kommer förstå hemsidans makt

Under 2017 kommer säljarna sluta tänka på företagets hemsida som en ”plats för att kolla upp information” och istället se den som en viktig anhalt på kundens köpresa. Hemsidan är en central utgångspunkt för alla företags marknadsföring och att förstå detta kommer vara viktigare än någonsin under 2017. Därför kommer säljkåren automatiskt hamna mycket närmare marknadsavdelningen (och vice versa) så att de kan samarbeta och lösa problem bättre tillsammans. 

Sammankoppla dina verktyg

Idag använder alla B2B-företag en handfull verktyg på daglig basis, att integrera verktygen i syfte att maximera effektiviteten kommer därför vara viktigt under 2017.  Att integrera plattformar kan vara komplicerat, men att sammanlänka ditt CRM med ditt verktyg för e-postmarknadsföring kan innebära enorma fördelar – inte minst att din säljkår vet vad din marknadsavdelning sysslar med och vice versa.

Vill du veta mer om B2B-marknadsföring? Boka en demo med en av våra kunniga lead- och marketing automation experter!

James Carter APSIS Profile Cloud Director Solutions Consulting

 

AR kommer bli mainstream

Även om konceptet funnits i cirka 20 år, så har Augmented Reality (AR) slagit på bred front först under 2016. Pokémon Go, som genererade hela 500 miljoner dollar på cirka 60 dagar, är det tydligaste exemplet på fenomenets stora genomslag. Även IKEA:s smarta sätt att använda tekniken för att levandegöra deras möbler i kundernas hem ska nämnas i sammanhanget.

Under 2017 kommer AR bli ännu mer mainstream. Varumärken kommer utnyttja tekniken för att skapa engagemang - både digitalt och i den fysiska detaljhandeln. Därmed kommer AR bli en viktig drivkraft när det gäller att sammankoppla försäljning online och offline.

Fler plattformar och bättre upplevelser

Analys, kundupplevelser och informationssystem är begrepp som många tagit till sig och implementerat. Men det krävs fortfarande stora insatser för att frigöra och agera på data för att skapa bättre upplevelse för kunderna.

I takt med att ”sakernas internet” (IoT) börjar mogna och användas av allt fler konsumenter kan företagen hitta nya sätt att effektivisera och förbättra kundernas vardag. Denna utveckling kommer till en början leda till att data hamnar i separata silos, men det ger också spännande möjligheter att förena fysiska och digitala världen.

APSIS 2017 Predictions for Data-Driven Marketing

Den gränsöverskridande marknadsföraren

”Den gränsöverskridande marknadsföraren” har till uppgift att föra samman organisationens avdelningar och att identifiera vilka datakällor som organisationen måste bli bättre på att integrera. Den här personen har ofta levt en ganska isolerad tillvaro och har således haft svårt att genomföra verkliga förändringar inom organisationen.

Under 2017 kommer detta förändras. Vi kommer få se en högre prioritet när det gäller att ta fram team som uteslutande arbetar med att kartlägga hur kunderna interagerar med varumärket. Syftet med detta gränsöverskridande tankesätt kommer vara att skapa en bättre upplevelse oavsett vilken kontaktyta kunden har med företaget. Därför är 2017 året då vi kommer se ordet ”omnikanal” i allt fler arbetsbeskrivningar och platsannonser. 

Budget för retargeting kommer optimeras

Under 2017 kommer användningen av ”first-party data” fortsätta öka i displayannonsering och retargeting. Vi kommer även se en ökning i anvädningen av e-post i kombination med andra marknadsföringskanaler.

2017 kommer också fler företag se till att optimera sin budget för retargeting med hjälp av data från andra marknadsföringskanaler. Fler varumärken kommer strama åt budgeten för de kundsegment som inte är lönsamma eller redan är aktiva på andra kanaler (vilket innebär att retargeting-annonsering är överflödigt). Detta innebär också att mer pengar satsas på de mest värdefulla segmenten, som exempelvis de som inte redan prenumererar på nyhetsbrevet. Den generella trenden inom annonsering är att fler kommer satsa på individbaserad optimering under kommande år.