APSIS och ProspectEye fusionerar genom förvärv


APSIS Group AB (APSIS), marknadsledande inom e-postmarknadsföring i Norden har tecknat avtal om förvärv och samgående med Prospecteye AB (ProspectEye), marknadsledande inom leadsgenerering, för att ytterligare befästa sin position som den ledande aktören inom e-postmarknadsföring och marketing automation i Norden.

Tillsammans kommer företagen att vässa och bredda sitt erbjudande och sina tjänster gentemot kunderna som en följd av samgåendet. De båda företagen kompletterar varandra väl vad gäller kunder, expertis och teknik och tillsammans blir de en stark aktör inom marketing automation.

Tillsammans räknar APSIS och ProspectEye med att omsätta mer än 250 miljoner kronor under 2014. Transaktionen förväntas slutföras i början av januari 2014.

– Används Marketing Automation på rätt sätt så skapar det ett betydande värde för marknadsförare genom att förbättra kundernas upplevelser och öka försäljningen. Detta är ett område där vi har möjlighet att hjälpa företag förverkliga stora värden. Vi har över tid utvecklat ett nära samarbete och vi har redan en betydande del gemensamma klienter med ProspectEye. Detta förhållande ska vi nu utveckla ytterligare samtidigt som vi ska skapa en ännu tydligare och starkare position på en marknad som vi tror kommer ha en betydande årlig tillväxt framöver, säger Kim Mortensen, VD på APSIS.

”Genom att fusionera med APSIS kan vi leverera ännu större värde till våra kunder genom att dra nytta av de möjligheter som marketing automation innebär. Vi ser verkligen fram emot att bygga verksamheten tillsammans och bygga vidare på den starka tillväxten”, säger Mathias Thulin, VD på ProspectEye

Om APSIS Group AB APSIS grundades 2001.
Företaget upplever en stark tillväxt, pådriven av marknadens ökade investeringar i e-post och andra digitala media, som en kommunikationskanal i jämförelse med traditionella marknadsföringsaktiviteter. Huvudprodukten APSIS Pro är i dag norra Europas mest använda lösning för tillståndsbaserad e-postmarknadsföring med över 6 000 små, medelstora och stora företag i 40 länder. Deras lättanvända verktyg har kraftfulla funktioner för att skapa, skicka och följa upp e-postkampanjer, vilket gör att kunderna kan fokusera på innehållet och lyckas med sin e-postmarknadsföring. Företaget har kontor i sju länder (Sverige, Norge, Finland, Turkiet, Polen och Hong Kong), samt en marknadsledande position i Norden och växande verksamhet i Europa och Asien. APSIS ägs av Norvestor V LP som rådgivs av det norska riskkapitalbolaget Norvestor Equity AS samt av ledning och anställda i APSIS och efter slutförd sammanslagning även av ledande befattningshavare och grundarna i ProspectEye.

Om ProspectEye AB
ProspectEye grundades 2007 och är entreprenörsledd verksamhet med en beprövad operativ erfarenhet och en årlig stabil försäljningstillväxt på cirka 70 % under de senaste tre åren. Företaget har redan över 400 kunder som använder deras väl beprövade mjukvara för leadshantering och leadsgenerering. Prospecteye har 15 anställda och kontor i Malmö och Stockholm.

För mer information:
Kim Mortensen, CEO APSIS P: +46 40 68 54 641 M: +45 31 68 35 94 E: kim.mortensen@apsis.com