APSIS huvudkontor flyttar, i mars 2021, in på Kungsgatan 6


APSIS International AB kommer, i mars 2021, flytta in som den första nya hyresgästen på Kungsgatan 6 i Malmö. Flytten till K6 kommer innebära nya möjligheter för APSIS som bolag – detta då lokalen dels kommer förena samtliga medarbetare på ett och samma våningsplan och dels kommer återspegla deras vision, arbetsprocess och nyutvecklade plattform: APSIS One.

Med mer än 18 års erfarenhet av att utveckla mätbara och effektiva verktyg för datadriven marknadsföring, är APSIS mål att – för marknadsförare– möjliggöra skapandet av värdefulla kundrelationer; oberoende av kanal eller plattform. Nyligen släppte APSIS en helt ny plattform: APSIS One – en lösning för digital marknadsföring som möjliggör för användaren att förena och agera på data; detta genom den unika kombinationen av en dataplattform och en rad effektiva marknadsföringsverktyg. APSIS som organisation genomgår just nu stora förändringar och i och med flytten tar man ett steg i rätt riktning genom att anpassa lokalen efter bolaget rent visuellt, varumärkesmässigt och organisationsmässigt.

Emma Dyga


VD på APSIS International AB

Som organisation genomgår APSIS stora förändringar vilket innebär en ombildning i hur vi arbetar och ser på oss själva. Vi har nyligen lanserat en helt ny plattform och flytten till K6 öppnar upp för möjligheten att jobba på ett sätt vi egentligen redan gör – men kommer behöva göra ännu mer i framtiden. Att vi nu kan samlas på en och samma våning gör att vi dels får förutsättningar att kunna interagera med varandra ännu mer, och dels att vi kan skapa förutsättningar för att gynna den processorganisation vi faktiskt är idag, säger Emma Dyga, VD på APSIS International AB.

Pelle Rosell


CMO på APSIS International AB

Flytten till K6 är planerad till tidig vår 2021 och enligt APSIS CMO Pelle Rosell går den nya lokalen, på över 2000 kvadratmeter, i linje med APSIS processer och varumärke.

Det här huset motsvarar våra önskemål och sätt att arbeta. I och med flytten får vi möjlighet att ta oss in i hjärtat av Malmö och komma närmare flera av våra branschkollegor. Den nya lokalen speglar oss och våra värderingar och den förenar våra medarbetare på ett helt nytt sätt. Vi ser också fram emot att kunna välkomna kunder och gäster in i en lokal som, rent visuellt, återspeglar vad APSIS är och gör. Dessutom är det ett stort plus att bottenvåningen i K6 kommer utformas som en öppen och gynnsam del för nätverkande och gemenskap, säger Pelle Rosell, CMO på APSIS International AB.

Renoveringen av Kungsgatan 6 påbörjades i oktober 2019 och totalt finns 11 500 kvadratmeter i huset, där ungefär 4000 av dem redan är uthyrda. Fastighetsägarna är Svenska Hus som själva har sitt regionkontor i byggnaden.

Om APSIS International AB


APSIS levererar personliga och skalbara datadrivna lösningar för automatiserad marknadsföring, e-handel, leadsgenerering, segmentering och e-postmarknadsföring. APSIS startades för över 18 år sedan och är idag Sveriges ledande företag inom datadriven marknadsföring – med över 3600 kunder globalt. APSIS har närmare 300 anställda runt om i världen, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Hong Kong och Singapore.

För vidare information:

Anna Torkelstam, PMO Manager på APSIS
E-post: anna.torkelstam@apsis.com
Mobil: 0734155828