/ Lead / Lead

Personifiera din marketing automation

Frigör resurser på ditt företag, förbättra kundupplevelsen och inled en personlig dialog med dina kunder med hjälp av vår marketing automation-teknik för dina digitala kampanjer.

Öka värdet på dina leads

Har några av dina leads omvandlats till kunder? Med automatiseringsfunktionerna i APSIS Lead slutar det inte där. Förvandla engångsköpare till återvändande kunder genom att behålla dem i ditt automatiserade arbetsflöde: om de får personligt anpassade utskick som är baserade på deras beteende kommer de troligtvis att komma tillbaka.

 

Spara på resurserna och sänk dina kostnader

Våra automatiserade arbetsflöden och rapporter om heta leads kommer att spara dig både tid och kraft, för att inte nämna avkastningen på investeringarna till följd av de sänkta kostnaderna för din leadshantering.

Kontakta våra email experter
automatiserade utskick till dina leads

Få ännu nöjdare kunder

Vårt automatiseringsverktyg påverkar mer än resultatet eftersom det gör att du kan fortsätta använda ett personligt tilltal i kommunikationen med dina leads. Det gör inte bara att dina kunder kommer att återvända för att handla igen, utan förbättrar även dina kunders upplevelse. 

Lär dig mer om automatisering

Nyfiken på våra automatiseringsverktyg?

© APSIS International AB. Med ensamrätt.